10tv, 10tv

אמנון לעם: מחירי הדגים הקפואים עומדים לרדת

המכס על ייבוא דגים קפואים עומד לרדת ולהוזיל את מחיריהם. כמה עומדים לעלות לנו הדגים הזולים?

אחרי הפיילוט שנוסה בהצלחה בחגים, שהוריד לזמן מוגבל את המכסים על ייבוא דגים קפואים והביא להורדה של ממש במחירי הדגים לאורך החגים, המכס עומד לרדת באופן קבוע ולהוזיל עבור כולם את מחירי הדגים לאורך כל השנה.

 

נגה ניר נאמן מדווחת מה היו מחירי הדגים אחרי ההוזלה הזמנית, שלהם אנחנו אמורים לצפות אחרי ההוזלה הקבועה.