כל מה שצריך לדעת לפני שמעסיקים עובד חדש, Envato Elements

הקמתם סטארטאפ? הנה כל מה שצריך לדעת לפני העסקת עובד חדש

מה צריך לדעת לפני החתמת עובד חדש? האם חוזה עבודה סטנדרטי באמת מספיק? וכיצד תגנו על עצמכם מגניבת ידע מקצועי? טור מיוחד של עו"ד חנוך ארליך

העסקת עובד חדש בחברת סטארט-אפ היא חדשות טובות. המייסדים מצעידים את החברה קדימה ומשלבים עובדים שיסייעו לקדם את החזון העיסקי שלה. אבל, לפני שכירת שירותיו של עובד חדש, על הצדדים להיות בטוחים שהסכם העבודה יגן מצד אחד על החברה, ובמקביל יהיה הוגן כלפי העובד.

בישראל קיימת חובה להעלות על הכתב את תנאי עבודתו של העובד. אמנם, אין חובה לחתום על הסכם בכתב, אך חלה על המעסיק חובה למסור לעובד הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. תנאים אלה כוללים  בעיקרם את זהות המעסיק וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה ותאריך סיומה, ואם העבודה אינה לתקופה מוסכמת מראש הרי שעל המעסיק לציין זאת;. עוד יכיל החוזה גם את תיאור עיקרי התפקיד; זהות הממונה הישיר על העובד; סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר, אורכם של יום העבודה ושבוע העבודה; יום המנוחה השבועי של העובד והתנאים הסוציאליים, כגון פנסיה, ביטוח מנהלים וכיוצא באלה.

עו"ד חנוך ארליך

עו"ד חנוך ארליך ( הצלם אופיר הראל)

 

היתרון של הודעה לעובד לפי דרישות החוק היא שמדובר במסמך קצר ופשוט יחסית, המאפשר לחסוך את כאב הראש הכרוך בניסוח הסכם עבודה מפורט ובניהול משא ומתן עם העובד. אך החיסרון של הסתפקות בהודעה לעובד הוא יצירת אי וודאות לגבי נושאים רבים הקשורים בתנאי ההעסקה, וחמור מכך, חשיפת שני הצדדים לתביעות. לכן טוב יעשו, הן העובד והן המעביד, אם ידאגו להגן על האינטרסים של שניהם ויחסכו לעצמם סכסוך עתידי אפשרי שיגזול זמן ומשאבים כספיים ונפשיים רבים, וגם יפגע במוניטין של שני הצדדים.

חשוב להדגיש, שהסכם עבודה בישראל  אינו יכול לפגוע בזכויות המגן המגיעות לעובד על-פי החוק. כך, מעסיק אינו יכול לשלול או להפחית בהסכם עבודה אישי את זכות העובד לחופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי נסיעה, עבודה בשעות נוספות (למעט עבודה במשרת אמון המחייבת זאת), הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים, וכן זכויות המגיעות לעובד מתוקף הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליו. 

על הסכם העבודה להיות מותאם במיוחד עבור העובד הספציפי. מעסיקים רבים נופלים למלכודת של נוסח אחיד להסכם העבודה בשינויים קלים בין עובד לעובד. שיטה זו נוחה ומתאימה לחברות ענק המכתיבות את תנאי העסקה כמעט באופן חד צדדי, אך הדבר שונה בתכלית עבור חברה צעירה עם מספר קטן של עובדים.

 סטאטראפ

חוזה עבודה הוא בעצם כלי לחלוקת סיכונים ( Envato Elements)

 

כך, למשל, חשוב להגדיר מראש עבור כל עובד באופן ספציפי את תקופת הניסיון, שעד סיומה רשאי כל צד להחליט אם ההתקשרות בהסכם מתאימה לו. במקרה של חברות  סטראט-אפ ועסקים קטנים, תקופת ניסיון היא כמעט בגדר חובה. עסק קטן אינו יכול להרשות לעצמו יחסי עבודה רעילים ומזיקים. תקופת ניסיון היא הדרך הטובה ביותר לראות אם הצדדים אכן  יכולים לעבוד יחדיו. תקופת ניסיון יכולה לנוע בין חודש לשישה חודשים, ולעיתים ניתן אפילו להאריך אותה, ובלבד שהדברים מסוכמים מראש ובכתב. 

חוזה עבודה, כמו כל חוזה, הוא כלי לחלוקת סיכונים. בתור שכזה, חשוב לכלול בו סעיפים הצופים פני עתיד, כדי להתמודד עם בעיות העלולות לצוץ במהלך העבודה ובעיקר עם סיומה. לכן, חשוב לכלול בהסכם העבודה סעיפים הנוגעים להתחייבויות והאמון הנדרש מן  העובד כלפי המעסיק, הגנה על הקניין הרוחני של המעביד, הגדרה ברורה של הבעלות על המצאות ופטנטים שהעובד שותף להם במהלך העבודה, שמירה ברורה על סודיות, הגדרת סודות מסחריים, איסור על העובד להקים עסק מתחרה או לעבוד בחברה מתחרה למשך תקופה מוסכמת מראש (וסבירה)  שלאחר סיום העסקתו,  ועוד.

איסור התחרות והסודיות שדורש המעביד אינם בלתי מוגבלים. עובד חדש מגיע עם מטען  של ידע מקצועי  בתחום שלשמו נשכר. המעביד אינו יכול לצפות שאותו ידע מקצועי מוקדם יהפוך לנחלתו הבלעדית, וייאסר על העובד להשתמש בו. ניסיונו המקצועי של העובד נותר שלו. הגבלת עיסוק העובד לא נועדה לגרום לו לנטוש את מקצועו, אלא רק למנוע פגיעה ממשית במעסיק. פסיקת בתי הדין לעבודה לרוב לא איפשרה פגיעה בלתי סבירה במטה לחמו של העובד, למעט בנסיבות שבהן המעסיק הוכיח שהעובד גילה סוד מסחרי מובהק ששימש לתחרות עם המעסיק. 

אלה הם על קצה המזלג עניינים שהצדדים חייבים לתת עליהם את הדעת לפני התקשרות בהסכם עבודה. התייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום אמנם כרוכה בתשלום, אבל תשלום זה עשוי להתברר כזול מאד ביחס למחיר של סכסוך בין העובד למעביד שנובע מכך שהצדדים לא הגדירו מראש באופן מלא וממצה את ציפיותיהם ההדדיות.