BETA

03.06.2016

23:14

נושאים חמים

השבוע של שרה נתניהו: מהודעת המשטרה עד להשתלחות עורך הדין

לאשת ראש הממשלה לא היה שבוע משעמם כלל. לאחר שהמשטרה הודיעה כי גיבשה תשתית ראייתית כנגדה אך לא פירטה על העמדתה לדין, השופטת הפוסקת בעניינה פסקה פיצויים לעובד המעון. בעקבות כך, עורך הדין של נתניהו לא נשאר בשקט