פנים אמיתיות: רצח השופט

רצח השופט עדי אזר שזעזע את המדינה, ייתכן שהאיש שלחץ על ההדק מסתובב חופשי? המשפט בו הורשעו הרוצחים, העסקה עם עד המדינה והסוד שהשופט לא גילה עד היום