BETA

13.08.2018

10:08

נושאים חמים

מדוע טלוויזיה בביה"ח עולה מאות שקלים?

אם חס וחלילה התאשפזתם, וחשקה נפשכם בטלוויזיה במיטת בית החולים, תיאלצו להיפרד ממאות שקלים. מדוע? - בוקר אור 13.08.18