BETA

06.06.2018

09:27

נושאים חמים

האפליקציה שמקלה על חיי העיוורים

יישומון חדש המיועד לעיוורים ולקויי ראייה מאפשר להם להיכנס לכל מבנה ציבורי, ולקבל מידע על מיקומם במבנה בכל נקודת זמן - אורלי וגיא 06.06.18