BETA

03.11.2014

21:36

עודכן:

תגובת שר האוצר לזינוק במחירי הנדל"ן: "נפקח על מחירי 60 דירות ברמה"ש"

על רקע פרסום נתונים מדאיגים במיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהם מסתמנת עלייה של עשרות עד מאות אחוזים במחירי הדיור, הודיע שר האוצר על הקמת פרויקט ראשון מסוגו לשכירות מפוקחת במזרח רמת השרון. הקמת הפרויקט צפויה בעוד כשנתיים וחצי ומחיר 60 מהדירות שייבנו במסגרתו יוגבל לכדי 3,300 שקלים בחודש

שר האוצר, יאיר לפיד, הודיע היום (שני) על הקמת פרויקט במזרח רמת השרון לשכירות מפוקחת, שהקמתו צפויה בעוד כשנתיים וחצי. 246 דירות ייבנו במתחם, מחציתן בגודל של עד שלושה חדרים. הן תושכרנה לתקופת מינימום של 10 שנים, כאשר על 60 מתוכן תחול מגבלת מחיר בגובה 3,300 שקל בחודש. מגבלה, אשר תשתנה רק בהתאם למדד המחירים לצרכן.


למרבה הצער, מדובר לכל היותר בפיילוט במציאות של זינוק בדמי השכירות. על פי הנתונים שפרסם היום הלמ"ס, מחיר דירה בחיפה זינקה ב-44 אחוז לעומת המחיר לפני 6 שנים. שיעור התייקרות דומה נרשם בנתניה, ובתל אביב נותר יציב המחיר הממוצע והגבוה במיוחד של 6,500 שקלים בחודש. למרות זאת, שיאנית ההתייקרות היא באר שבע - בה נרשמה עלייה של 61 אחוזים.


מחירי הדירות לא מציירים תמונה חיובית יותר. בחיפה זינק מחיר הדירות ב-80 אחוזים, וכעת עומד שם המחיר הממוצע על 1.3 מיליון שקלים. בנתניה האמיר המחיר לכדי 1.6 מיליון ובתל אביב נרשם מעין "שיא ישראלי" בגובה 2.9 מיליון שקלים.