BETA

07.12.2007

01:40

עודכן:

פרסום ראשון: מחקר חדש מוכיח קשר בין הסלולרי לסרטן

מחקר שנעשה בהשתתפות משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי מצא קשר בין השימוש בטלפון סלולרי ובין גידולים שפירים וממאירים • המחקר נחשב למהימן, בעיקר בגלל מרחק הזמן מאז תחילת השימוש בטלפונים ניידים

(1:10 דק')

משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי מצאו קשר ישיר בין השימוש בטלפון סלולרי ובין מחלת הסרטן. במחקר המתפרסם הלילה (שישי) לראשונה בחדשות 10 נמצא, כי לאחר חמש שנות שימוש בטלפון סלולרי נצפתה עליה של כ-34% בסיכון לפתח גידול בצד הראש בו נוהגים לרוב להחזיק את הטלפון.

הסיכון להתפתחות המחלה עולה באופן מובהק עם עליית כמות השיחות שבוצעו. המחקר נערך ב-12 מדינות, ולישראל חלק חשוב בשל השימוש הנרחב בסלולרי.

המחקר נחשב למהימן, בעיקר בגלל מרחק הזמן מאז תחילת השימוש בטלפונים ניידים. המחקר מגלה עוד כי, עודף סיכון נמצא בקרב אנשים שהרבו במספר ובמשך השיחות באזורים כפריים המאופיינים במיעוט יחסי של אנטנות ולכן בסך קרינה גבוה יותר.

נתונים ראשונים של מחקר שהתפרסמו בחודש פברואר השנה הוכיחו מגמה דומה. הנתונים לימדו על עליה משמעותית בסיכון לסבול מגידולים במוח בקרב מי שהשתמש בטלפונים סלולריים במשך יותר מעשר שנים. הנבדקים שסבלו מגידול מוחי והשתתפו במחקר, טענו שהחזיקו את הטלפון באותו צד שבו התפתח הגידול.

ובתוך כך, בסוף חודש אוקטובר אישרה ועדת הפנים והגנת הסביבה את תקנות הקרינה הבלתי מייננת לפיהן, תיאסר התקנת אנטנות בדירות מגורים כולל מרפסות. תקנות נוספות שאושרו הן: קביעת עונשי מאסר וקנסות למנהלי חברות המפרים את התקנות, הכנסת מנגנון עידכון לתקני סף חשיפה לציבור וחיוב המודדים לדיווח קשר כלכלי משמעותי עם חברות הסלולר למניעת אינטרסים אישיים.