BETA

06.02.2014

22:15

עודכן:

שופט אוים ע"י גורמים חרדים קיצונים, האבטחה סביבו תוגברה

אל משטרת ירושלים הגיע מידע לפיו שופט בית המשפט המחוזי בעיר, בן ציון גרינברגר, קיבל איומים על חייו על ידי גורמים בזרם החרדי הקיצוני "אתרא קדישא". מדובר בקבוצה שהשתתפה לפני כמה חודשים בהפגנות האלימות בבית שמש. בעקבות האיומים, מצלמות אבטחה הותקנו בביתו והמשטרה מקיימת סיורים תכופים במקום

שופט תחת אבטחה: משטרת ירושלים קיבלה לאחרונה מידע מודיעיני, ולפיו גורמים בזרם החרדי הקיצוני "אתרא קדישא" מתכוונים לנסות ולפגוע בחייו של שופט בית המשפט המחוזי בעיר, בן ציון גרינברגר. בעקבות המידע, במשטרה העדיפו שלא לקחת סיכון, ולגרינברגר הוצמדה אבטחה מתוגברת.

 

מבדיקה שקיימו במשטרה, הרקע לאיום על חייו של השופט, הוא העובדה שגרינברגר שפט בעבר במשפט שקשור לאותו זרם חרדי ופסק נגדו. מדובר באנשי הזרם שהיו שותפים להפגנות האלימות שאירעו בבית שמש לפני מספר חודשים.

 

בעקבות המידע, תוגברה האבטחה סביב השופט, ומצלמות מיוחדות הותקנו בביתו. בנוסף, הותקן גם לחצן מצוקה, ומתקיימים באזור סיורים תכופים.

 

ככל הידוע עד כה, אנשי "אתרא קדישא" ביקשו לשלם לצד שלישי, כדי שזה יפגע בגרינברגר. זאת, כאמור, בניסיון לנקום את פסיקתו במשפט שהתנהל נגדם.