BETA

04.06.2013

00:33

תיעוד נדיר: סרטון בצבע של שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים

השבוע ימלאו 46 שנים למלחמת ששת הימים ולראשונה נראה שחזור שחרור ירושלים, שנעשה ימים ספורים אחרי השחרור, בצבע. שלמה בר און, חייל מילואים בשריון הסתובב כל אותה עת עם מצלמת שמונה מ"מ פשוטה ותיעד את הרגעים ההיסטוריים. אחרי עשרות שנים שהסרט שכב בארון של בר און הוא החליט לשבת עם חבריו ולחזור לרגעים המרגשים: "הלב עובד עכשיו הרבה יותר חזק"

מלחמת ששת הימים - בצבע. השבוע ימלאו למלחמת ששת הימים 46 שנים. רובנו מכירים את המלחמה ששינתה את פני ישראל רק בשחור לבן. כעת רואה אור סרטון שתיעד את שחזור המבצע לשחרור ירושלים, בצבע.

 

שלמה בר און היה באותה עת חייל מילואים בפלוגת שריון שהשתתפה במבצע ההיסטורי. בר און שכבר עסק באותה תקופה בצילום, הביא עמו למילואים את מצלמת הסופר שמונה שלו וצילם לאורך כל האירועים מבלי לדעת איזה מסמך היסטורי נדיר הוא יוצר.

 

במשך עשרות שנים שכב הסרט בארון בביתו של בר און שלא סבר שיש בידו משהו מיוחד. אבל כשכל החברים מהפלוגה מתאספים, ההתרגשות משתלטת על כל הנוכחים. הסרטו של בר און מתועד שחזור המבצע, שנערך ימים ספורים אחרי המבצע עצמו ושחזר במדויק את השתלשלות האירועים.

 

הלוחמים הוותיקים חוזרים לכל הרגעים הקטנים שעשו את המבצע גדול כשהם יושבים מול ההיסטוריה הצבעונית הזו. "אצלי הלב עובד הרבה יותר חזק, הרבה יותר ממה שהיה בקרב עצמו. עכשיו אני רואה מה עשיתי", סיפר גדי אמיתי, אחד הלוחמים.