BETA

27.07.2014

23:35

סקר חדשות10: תמיכה גורפת בציבור בהמשך הלחימה ברצועה

לא פחות מ-87 אחוזים מהציבור תומכים בהמשך הלחימה ברצועה, עלייה של 14 אחוזים מאז הסקר שנערך טרם כניסת צה"ל לעזה. רק 7 אחוזים תומכים בהפסקת אש מלאה, כלומר מצודדים במדיניות נצירת האש של ראש הממשלה נתניהו. מעבר להפגנת המיאוס בהפרות ההסכמים החוזרות ונשנות מצד החמאס, יתכן שניתן להסביר את הממצאים גם בסוג כוח האדם שנכנס הפעם לרצועה

מסקר חדשות10 שנערך ע"י מכון שריד ושפורסם היום (ראשון), עולה כי 87 אחוז מהישראלים תומכים בהמשך הלחימה ברצועת עזה. רק 7 אחוזים תומכים בהפסקת אש מלאה ו-6 אחוזים השיבו כי אינם יודעים לענות על השאלה.


בהתאם לכך, השיבו 69 אחוז מהנשאלים בחיוב לשאלה אם הפעולה בעזה צריכה להסתיים במיטוט שלטון חמאס. רק 17 אחוזים השיבו לשאלה בשלילה ו-14 אחוזים השיבו כי אינם יודעים לענות על השאלה.

 

השיעורים הגבוהים מרשימים במיוחד לאור ממצאי הסקר הזהה שנערך לפני 12 יום ויומיים טרם הכניסה הקרקעית לרצועה. מאותו סקר עלה כי רק 73 אחוז מהציבור תמך בהמשך המבצע, ובסך הכול מדובר בעלייה של 14 אחוזים בשיעור התמיכה בהמשך הלחימה. נראה כי עמדתו של הציבור קונסיסטנטית וכי עמדתו אינה נשחקת בעקבות ההתפתחויות האחרונות במבצע, אלא להפך.


התמיכה הגורפת בציבור אירונית במיוחד לנוכח עמדתו הידועה של הקבינט המדיני-בטחוני, בראשות ראש הממשלה נתניהו. הלה הסכים שוב ושוב לקבלת הסכמי הפסקת אש, למרות הפרות חוזרות ונשנות מצד החמאס. זאת, ככל הנראה משום שהפסקות האש מספקות תשתית נוחה לפעילות של צה"ל בנטרול איום מנהרות הטרור ההיקפיות. עמדה זו, כאמור, מתגלה כמנוגדת כמעט לחלוטין לזאת של הציבור הרחב - אשר מעוניין לראות את צה"ל משיב באש.


נקודה מעניינת נוספת העולה מהממצאים היא השינוי שנוצר בהפעלת כוח האדם שנכנס קרקעית לרצועה. הפעם ובניגוד למבצעים קודמים לא הופעלו כוחות המילואים, שזכורים בעקבות תלונות העבר על תפקוד הצבא וציוד הלחימה. אחרי המלחמה, אם תסתיים בניצחון, אולי תישאל שאלת מקומו של כוח המילואים בצה"ל, כמו גם הנסיבות שמצדיקות את קיומו.