BETA

30.10.2012

22:02

הסערה והבחירות: האם הדמוקרטים לא יגיעו להצביע?

"סנדי" הכתה ופגעה קשות בחוף המזרחי והחשש העיקרי הוא שמצביעים המזוהים עם הדמוקרטים יתקשו להגיע להצביע. כשהקרב צמוד מאי פעם - שוויון 49% - אובמה ורומני מנסים לנצל את ימי הדרמה כדי לגייס את כל התמיכה שיזדקקו לה ליום המכריע בשבוע הבא

"סנדי" הולכת ומאבדת מעוצמתה ובחוף המזרחי מתחילים לאמוד את הנזקים לנפש ולרכוש. אך בין מודדי הנזקים נמצאים גם שני המועמדים לנשיאות ארצות הברית שיעמדו בעוד שבוע בדיוק לבחירה במירוץ צמוד ביותר, בו גם עתה לא זוכה אף מועמד ליתרון ברור על יריבו.

על פי הסקר האחרון לקראת הבחירות שפורסם על ידי ה"וושינגטון פוסט" ורשת ABC, הן הנשיא המכהן, ברק אובמה, והן המתמודד הרפובליקני, מיט רומני, זוכים ל-49% תמיכה מבעלי זכות הבחירה בארצות הברית. עם זאת, נמשכת מגמה לפיה אובמה זוכה ליתרון קל באוהיו ואילו רומני מקבל את תמיכת הרוב בפלורידה - שתי מדינות "מתנדנדות".

 

וכך, גם כשהקמפיינים בחלק מהמקומות נעצרו בגלל "סנדי", מנסים שני המועמדים לגייסה לטובת צבירת תמיכה בקרב המצביעים. בעוד אובמה מנהל את האירועים מהבית הלבן ומשדר תדמית נשיאותית, רומני הופך את אירועי הבחירות שלו לאירועי הצדעה לתושבים שחייהם עצרו בגלל הסערה. אלא שאירועים אלה מתנהלים, שלא במקרה, במדינות ה"מתנדנדות", כמו ויסקונסין.

 

בכל מקרה, ההערכה בארצות הברית היא שהסערה תפגע ככל הנראה במועמד הדמוקרטי המבקש להשיג כהונה שנייה בבית הלבן. ההערכה היא כי "סנדי" תביא למספר קטן יותר של תומכי אובמה, שכן במדינות החוף המזרחי שנפגעו מהסערה, תומכיו של נשיא ארצות הברית הנוכחי מגיעים בעיקר משכבות חלשות ועל כן בארה"ב מאמינים שיתקשו להיגע ולהצביע לאור אירועי הימים האחרונים.