BETA

18.11.2017

18:47

עודכן:

"המפצח": האוצר האבוד - כך הבנקים סיכלו את הרפורמה

ועדת שטרום שעסקה בריכוזיות הבנקים בישראל סיפקה מסקנות מרחיקות לכת שאף אומצו והפכו לחוק. בדרך ליישומן, הבנקים הצליחו לפעול בדרך שגרמה למהפכה הגדולה ללכת לאיבוד. איך זה קרה?

זאת היתה אמורה להיות הרפורמה הכי משמעותית שנעשתה בישראל בעשורים האחרונים: ועדת שטרום, הוועדה להגברת התחרותיות בין הבנקים, עסקה בבעיית הבסיס שגרמה ליוקר המחייה: הריכוזיות של הבנקים.


מסקנות הוועדה היו מרחיקות לכת: הקמת בנקים חדשים, ניתוק חברות האשראי מהבנקים, הורדת עמלת הסליקה ופתיחת השוק לתחרות. המסקנות אומצו כלשונן והפכו לחוק לפני כשנה. כל מה שנותר היה ליישם אותן.

 

לכתבות נוספות של "המפצח" >>

התרמית הסיעודית: האם מיליון ישראלים יאבדו את הביטוח?

פג תוקף? הסודות שבתעשיית המזון מנסים להסתיר מאיתנו
האם מאמצי המיחזור נושאים פרי או שאנו מתאמצים לשווא?

 

אבל זה לא קרה. כך למשל, בענף מתרחש שינוי מבני רק שהוא לטובת הבנקים הגדולים: בנק מזרחי עומד לבלוע את בנק אגוד ומקטין את התחרות במקום להגדילה. בנק אגוד הקטן היה כמעט היחיד שהתחרה בשנים האחרונות בקונגלומרטים: מחשבון ללא עמלות למשך שלוש שנים ועד אפס אחוז ריבית על המינוס. ועכשיו ייעלם, בניגוד להמלצות הוועדה לפיהן שחקנים חדשים יוכלו לתת לאזרחים הלוואות בזול.


דוגמה נוספת היא טריא, פלטפורמה שבה ניתן להלוות וללוות כסף בלי להזדקק לבנקים. ועדת שטרום קבעה שאת השירות הזה אסור לבנקים בכלל לפתח על מנת לאפשר כניסה של שחקנים חדשים שיוכלו לשפר את הריבית שהלקוח יקבל או ישלם. בתגובה, בנק לאומי סגר את הגישה לחשבון הנאמנות וסירב לנהל דיאלוג עם טריא. "הבנק לא היה מוכן לדבר איתנו ישירות", אומר איל אלחיאני, מנכ"ל החברה. רק לאחר שטריא פנתה למפקח על הבנקים, הבעיה נפתרה מיידית.

 

 

בנק  הפועלים
 

בנק הפועלים(רויטרס)

 

תגובת משרד האוצר: "ועדת היישום של חוק שטרום התכנסה בחודשים האחרונים כדי לנסח את התבחינים הבסיסיים שיישקלו בין היתר במסגרת המלצתה לשר האוצר. כלל הקריטריונים ייקבעו מתוך הסכמת כל גורמי הממשלה לרבות בנק ישראל, רשות שוק ההון והרשות להגבלים עסקיים".


מהפיקוח על הבנקים נמסר: "בנק ישראל פועל לקדם את הרפורמה לטובת לקוחות הבנקים. הרפורמה מורכבת משינויים מבניים ויסודיים וככזו יחלוף זמן עד שמלוא פירותיה יורגשו. עם זאת כבר היום הלחץ התחרותי מתבטא בירידה בעמלות הסליקה, בגידול היצע האשראי הקמעונאי ובתחומי החדשנות הדיגיטלית. כמה מהטיעונים שהוצגו על פגיעה לכאורה בתחרות והגדלת הריכוזיות אינם עולים בקנה אחד עם ניתוח כלכלי הגיוני שלטעמנו לא התבטא בכתבה".


בנק לאומי מסר: "הבנק פועל זה כמה שנים בשיתוף פעולה עם חברות פינטק מקומיות. גם במקרה המוזכר בכתבה לאומי פעל בהתאם להוראות הדין והנחיות הרגולציה".


בנק הפועלים מסר: "בבנק הפועלים אין כל נוהל האוסר על העברת כספים לחברות P2P. מדי יום מתבצעות מאות העברות כספים לחשבונות של חברות אלה ומחברות אלה אל הבנק. המקרה המתואר בכתבה אינו מוכר לנו".