BETA

16.12.2014

12:44

עודכן:

דוח העוני: ירידה בממדי העוני, מעל חצי מיליון ילדים עניים בישראל

דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2013 של המוסד לביטוח לאומי מראה כי שיעור המשפחות העניות בישראל ירד מ-19.4% ל-18.6%. ב-2013 חיו בישראל 1,658,200 בני אדם עניים ומתוכם 756,900 ילדים. עוד נמצא כי העוני בקרב משפחות שאינן עובדות עלה. על פי הדוח, אי השוויון בפערי ההכנסה בישראל ירד בשיעור של 3.6%

ירידה בממדי העוני, מעל חצי מיליון ילדים עדיין עניים. שיעור המשפחות העניות החיות בישראל ירד ב-2013 מ-19.4% ב-2012 ל-18.6%. כך עולה מדוח העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי.

 

גם שיעור הילדים החיים במשפחות עניות ירד מ-33.7% ב-2012 ל-30.8% ב-2013. למרות הנתונים המעודדים הדוח מצא כי עדיין חיים בישראל 1,658,200 בני אדם מתחת לקו העוני. מתוכם 756,900 ילדים, מעל לחצי מיליון.

 

קו העוני לנפש אחת עמד ב-2013 על 2,989 שקלים ועל 7,653 שקלים למשפחה של ארבעה נפשות. בנוגע למשפחות שאינן נמצאות במעגל העבודה הנתונים פחות מעודדים וחלה עלייה בתחולת העוני שלהן, מ-66.1% ל-72.9%. חומרת העוני במשפחות הללו ב-2013 הייתה למעלה מפי 12 מזו שבקרב משפחות עובדות.

 

 

מעל לחצי מיליון ילדים עניים בישראל. שיכון עוני
 

מעל לחצי מיליון ילדים עניים בישראל. שיכון עוני(אפרת אסקירה)

 

הדוח מצא כי תחולת העוני במשפחות עם שני מפרנסים המשיכה לעלות, מ-5.5% ל-5.7%. הסיבה היא שבמקרים רבים מדובר במצטרפים חדשים לשוק העבודה שנאלצים להתחיל משכר נמוך שאינו מאפשר לעלות מעל לקו העוני. הכניסה לשוק העבודה, כך נכתב בדוח של הביטוח הלאומי, התרחשה בעיקר בקרב משפחות חרדיות וערביות.

 

בקרב משפחות חרדיות עם שני מפרנסים שיעור העוני עומד על 24.4% ובקרב משפחות עניות על 21.1%. בקרב משפחות יהודיות לא חרדיות, תופעת העוני של משפחות עם שני מפרנסים עומדת על 2.8% בלבד.

 

למרות השיפור היחסי בנתונים, הדוח מראה כי ישראל עדיין נמצאת במרחק רב משאר מדינות המערב במדד ה-OECD. בנתונים נמצא כי ישראל עדיין רחוקה משיעור העוני הממוצעים ב-OECD ונמצאת מתחת לרוב המדינות במדדים הללו. ממוצע שיעור העוני בקרב ילדים בארגון עומד על 13.5%. בישראל לעומת זאת הוא עומד על 23.6%.