BETA

22.10.2014

00:24

ביום שבו הייתה אמורה לשוב מנפאל: תמר אריאל הובאה למנוחות

בבית העלמין שבמשואות יצחק הובאה היום למנוחות סרן תמר אריאל, נווטת הקרב הדתייה הראשונה, שמצאה את מותה בקור המקפיא של סופת השלגים בנפאל. החברים אמרו שאי אפשר לשפוט את המטייל שנאלץ להשאיר אותה מאחור, מחשש לחייו שלו, והעדיפו לספר על המטיילת מלאת המרץ, שבשעות הראשונות לטרק לא חדלה להתרוצץ כדי לעזור לאחרים