BETA

24.11.2011

17:53

ישלל מקומו של קצב בחלקת גדולי האומה?

יום לפני שיחל לרצות את מאסרו, תדון ועדת הסמלים והטקסים בשלילת המקום המוקצה למשה קצב מתוקף היותו נשיא המדינה לשעבר. כמו כן תבחן הוועדה את שלילת זכויות נוספות להן זכאי קצב מתוקף תפקידו

מחיר ההרשעה: ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים הודיעה היום (חמישי) כי ותתכנס בחודש הבא על מנת לדון בבמעמדו ובהנצחתו של נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, שהורשע בביצוע אונס ומעשים מגונים בנשים שעבדו תחתיו.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

במסגרת הדיון שיתקיים יום לפני המועד המתוכנן לתחילת שבע שנות מאסרו של הנשיא השמיני של מדינת ישראל, ידונו השרים גם בשלילת מקומו של קצב בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. על פי נוהל "חבצלת", זכאי נשיא המדינה ללוויה ממלכתית בהר הרצל, בהר הזיתים בירושלים או בכל מקום אחר שתבחר משפחתו. עתה, אחרי הרשעתו, תדון הוועדה כיצד יש לנהוג במקרה של נושאי משרה שהורשעו.

 

מלשכת שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, העומד בראש הוועדה, נמסר כי בישיבה ייבחנו שורת סוגיות הנוגעות למעמדו של קצב בהווה ובעתיד. ככל הנראה, קצב עשוי גם לאבד את הזכויות הטקסיות האחרות הניתנות לנשיאי המדינה. עד כה כבר הוחלט על שלילת זכויות כספיות שונות מקצב, כמו למשל זכות לתשלום למזכיר, רכב, נהג, עוזרים, לשכה, מנוי לעיתון ועוד. עם זאת, קצב עדיין זכאי לפנסיה ברמה של 70% משכר הנשיא.

בינתיים, קצב עצמו מנסה לדחות את כניסתו אל מאחורי הסורגים. שבועיים לפני תחילת מאסרו, פנו עורכי דינו של קצב לבית המשפט העליון בבקשה להעביר את ערעורו לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטי בית המשפט העליון. לצורך כך ביקשו הסנגורים כי בית המשפט יידחה ב-45 ימים לפחות את כניסתו לכלא של קצב.

 

לפני כשבועיים דחו שופטי בית המשפט העליון את ערעורו על הרשעתו באונס והשאירו על כנו את גזר דינו. השופטים החליטו שלא להתערב בהחלטה של בית המשפט המחוזי וקבעו: "אין ספק שלא היתה הסכמה לקיום יחסי מין, לא עלה ספק לגבי מה שאירע בין קצב ל-א'".