BETA

31.10.2012

22:57

עודכן:

תנועת כ"ך מציגה - הרב כהנא לילדים: "קרא להוצאת הגויים מארץ ישראל"

בעיני רבים הרב מאיר כהנא מסמל גזענות חשוכה, אבל ממשיכי דרכו נחושים להעביר את המסר גם לדורות הבאים. בסרטון האנימציה, הערוך בגסות מסוימת, הם חושפים גם את הילדים למורשת כהנא, שתנועתו הוכרזה כארגון טרור בישראל. "אחת התכונות שאפיינו את הרב כהנא זה לדבוק באמת בלי חשש מה יאמרו עליו היהודים או הגויים", נאמר בסרט

(1:53 דקות)

22 שנה לאחר שנרצח, מורשתו של הרב מאיר כהנא עדיין חיה וקיימת. תנועת כ"ך אמנם הוכרזה ארגון טרור כבר ב-1994, אבל פעיליה ממשיכים להפיץ את תורתו של כהנא. מחר באזכרה השנתית יוקרן בפעם הראשונה הסרטון "בעל הנס - כהנא לילדים".

 

"אחת התכונות שאפיינו את הרב כהנא זה לדבוק באמת בלי חשש מה יאמרו עליו היהודים או הגויים. הרב כהנא ירא רק מהקב"ה", נאמר בסרט האנימציה. "הוא קרא להוצאת הגויים מארץ ישראל, להחזרת השליטה היהודית בהר הבית, להחלת הריבונות היהודית על כל חלקי ארץ ישראל ולהשבת הכבוד היהודי"

 

בסרטון, הערוך בגסות מסוימת, מתבקשים שני ילדים לכתוב לבית הספר עבודה על כהנא ולשם כך נפגשים עם ממשיכי דרכו ושומעים מהם על פועלו. את רעיונותיו של כהנא, כמו למשל רעיון הטרנספר, בחרו להציג כך: "הרב כהנא יצא בקריאה להוציא את כל הגויים מנחלת אבותינו, הוא הבין שאם לא נוציא אותם מהארץ, יבואו על עם ישראל מלחמות וצרות רבות".