BETA

04.07.2011

23:58

פרסום ראשון: מחקר של משרד התמ"ת יוצא נגד העלאת גיל הפנסיה לנשים

משרד האוצר רוצה להעלות את גיל הפנסיה לנשים אך נתקל בהתנגדות מבית. משרד התמ"ת מציג מחקר ובו סדרת נתונים בגינם העלאת גיל הפרישה לנשים – הוא צעד שגוי. לפי הנתונים, בישראל עובדות יותר נשים מבוגרות מבמערב, נשים מבוגרות מדווחות על מצב בריאותי טוב פחות מזה של הגברים, וקיים קושי למציאת עבודה לאחר פיטורים בגיל מבוגר

(2:28 דקות)