BETA

19.06.2014

00:57

עודכן:

פרסום ראשון: הרב דב ליאור אומר כי "החטיפה היא עונש מהקב"ה"

הרב דב ליאור, רבה הראשי של חברון ואחד מהחשובים בציונות הדתית, פרסם גילוי דעת ובו הוא מוצא את האשמים לחטיפת הנערים, הלוא היא הממשלה. בגילוי הדעת אומר הרב כי החטיפה היא עונש מהקב"ה על החקיקה האנטי-דתית והרצון למסור שטחים למחבלים כלשונו

(1:28 דקות)

רבה של העיר חברון ומחשובי הרבנים בציונות הדתית, הרב דב ליאור, פרסם גילוי דעת ובו הוא מוצא אשם לאירוע החטיפה שהתרחש בערב יום חמישי האחרון.

 

הרב ליאור מציין כי החטיפה היא למעשה עונש מהקדוש ברוך הוא, זאת על רקע החקיקה האנטי-דתית בכנסת של הממשלה הנוכחית, וכמו כן על הרצון למסור שטחי ארץ ישראל למחבלים כלשונו.

 

בגילוי הדעת אומר הרב ליאור כי "אם נחשוב שהצרות באות במקרה וממנהג העולם ולא בגלל מעשינו, הקב"ה יעניש אותנו על עצם מחשבה זו".

 

"עדים אנו להידרדרות קשה בגישתה של הממשלה ביחס לדמותה היהודית של המדינה.. פגיעה וכרסום בצביון היהודי של חיינו הציבוריים כמו פגיעה בתא המשפחתי.. פגיעה בהליכי הגיור", הוסיף הרב.

 

"כל זאת", סיכם הרב ליאור, "בנוסף לרצון התמידי להסגרת חבלי ארץ לידי המחבלים באשליה שנשיג בכך שלום", לשון גילוי הדעת של רבה של חברון.