BETA

20.11.2014

18:59

היועמ"ש, יהודה וינשטיין
היועמ"ש, יהודה וינשטיין,
חדשות 10

היועמ"ש לראש עיריית אשקלון: "מעשיך אינם חוקיים ועלולים לגרור השלכות"

בתוך פחות מיממה שיגרה לשכת היועמ"ש מכתב חריף לראש העיר הדרומית, המבהיר כי ההחלטה להימנע מהעסקת ערבים, כמו גם להתבטא נגד העסקתם, "מנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה". ראש העיר ייאלץ כעת להבהיר אם אכן הורה על הפסקת העסקתם של העובדים המדוברים, כאשר לאותה החלטה "עשויות להיות השלכות חמורות ציבורית ומשפטית"

"עשויות להיות השלכות": היועץ המשפטי לממשלה שיגר הערב (חמישי) מכתב ללשכת ראש עיריית אשקלון, איתמר שמעוני, בו ביקש לקבל הבהרה רשמית לגבי החלטה שהתקבלה מוקדם יותר היום להפסיק את עבודתם של כל עובדי העירייה מהמגזר הערבי.


במכתב צוין כי התקבלו "פניות רבות" התקבלו בעקבות ההחלטה, וכי ראש העיר נדרש להבהיר "אם ניתנו על ידך הוראות בעניין האמור ואם כן -למי ניתנו ההוראות כאמור ומה היה תוכנן".


לשכת היועמ"ש הבהירה כי "הימנעות מהעסקת עובדים בשל היותם ערבים והעברת מסר בידי אישיות ציבורית לפיו העסקת עובדים ערבים אינה רצויה אינה עולה בקנה אחד עם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה". בנוסף מצוין כי לחוקר "תכלית חוקית כבדת משקל" וכי ההימנעות מהעסקת עובדים בני המגזר "עלולה להיות בעלת השלכות חמורות מבחינה ציבורית ומשפטית".


מוקדם יותר הבוקר הודיע מרכז מוסאוא לשיוויון זכויות האוכלוסייה הערבית בישראל כי בכוונתו להגיש תביעה נגד ראש עיריית אשקלון בגין הסתה להפרת חוק איסור אפליה בתעסוקה. "לו יהודים היו עובדים בבנייה, לא היו מעסיקים ערבים", אמרו במרכז. "השבתה של כוח העבודה הערבי תשתק את השירותים ותגרום להפסדים של יותר ממאה מיליון שקלים ביום"


שמעוני עצמו הגן על החלטתו בהסבירו כי "בשעה זו יש הרבה פועלים ערבים-ישראלים, העבודה הופסקה רק בגני הילדים ומוסדות חינוך. זו החלטה שקיבלתי בגלל החשש של ההורים. זה לא טוב לא לנו ולא להם. אני חושב שבעוד כמה ימים הכל יחזור לקדמותו".