BETA

12.05.2014

00:59

תיאוריית הכאוס: האמנות שמאחורי מבנה הבמבוק הענק במוזיאון ישראל

מה הקשר בין מוזיאון ישראל ומטפסי צוקים? מיצג מפלצתי בגובה עשרים מטרים, שעשוי כולו מבמבוק, נבנה בימים אלה כמיזם אומנותי חדש, המראה כיצד הופך כאוס לסדר חברתי. את המבנה בונים עשרות מטפסי צוקים מרחבי העולם, באמצעות עשרות אלפי מוטות במבוק בייבוא מיוחד מארצות הברית. "זו האבולוציה של הסדר החברתי, בכל יום שאנחנו עובדים עליו- המיצג משתנה", מסבירה אחת הבנאיות