BETA

12.09.2018

22:48

שר הכלכלה התחייב לתקציבים של עשרות מיליונים - בניגוד לנהלים

ללא אישורים ובניגוד לעמדת היועצת המשפטית, הבטיח אלי כהן להעביר סכומי כסף גדולים לפיתוח אזור התעשייה באופקים: "לא נעשה תהליך מסודר ויש פה פגם חוקי" • "אנליסט"

מאז השנה שעברה הספיק שר הכלכלה, אלי כהן, להבטיח הקמה של אזורי תעשייה למספר לא מבוטל של ערים - חלקן הגדול רשויות בשליטת הליכוד, שכהן מחובר לפעיליו למרות השתייכותו למפלגת "כולנו" של כחלון. היועצת המשפטית של משרד הכלכלה קבעה כי העברת הכספים צריכה להיעשות בהתאם לקריטריונים מקצועיים ושוויוניים, אך נראה כי השר פיזר הבטחות לתקציבים ללא תיעדוף מקצועי, בניגוד לנהלים שעליהם חתם, ללא אישור ממשרד האוצר ובניגוד לעמדת היועצת המשפטית במשרדו.

 

לפני כחודשיים התייצב כהן בטקס באופקים יחד עם ראש העיר, וחילק ל-51 יזמים אישור עקרוני על זכאות לקרקע מוזלת ללא מכרז - מבלי שהם אפילו נבדקו על ידי אנשי מקצוע במשרד שלו. ההטבות שהובטחו ליזמים מסתכמות במאות אלפי שקלים לכל זוכה – והכול מבלי שוועדת ההקצאות במשרדו, הגורם המקצועי שאחראי על ההליך, בדקה אם אותם אנשי עסקים עומדים בכלל בקריטריונים. "לא נעשה פה תהליך מסודר במשרד של הפרמטרים השונים ובכך יש פגם חוקי במעשיו של השר, על פניו", טענה עו"ד הדס ברוה, מומחית למשפט מנהלי.

 

 אלי כהן
 

אלי כהן (חדשות עשר )

 

 

נוסף לכך, מנכ"ל המשרד של כהן, שי רינסקי, הודיע לראש עיריית אופקים כי יקצה לעירייה 53 מיליון שקלים במהלך שלוש השנים הקרובות. העתקים מהמכתב הזה לא נשלחו לגורמים הרלוונטיים, בניגוד לנהלים. "החלטה שלא עברה את כל האישורים הנדרשים היא החלטה שנעשתה בחוסר סמכות, לכן אי אפשר לבצע אותה", אמרה עו"ד ברוה. זאת ועוד, תקציב המדינה כולו בתוקף רק עד סוף השנה הבאה, בזמן שכהן התחייב לתשלומים גם ב-2020 – אחרי שתסתיים תקופת כהונתו. כאשר הבטחה ארוכת טווח כזו אינה מובאת לממשלה, היא עלולה לעמוד בניגוד לחוק יסודות התקציב.

 

גם במשרד של כהן זיהו את הכשלים לכאורה שנפלו בהתנהלות. היועצת המשפטית במשרד הכלכלה, עו"ד איילת זלדין, דיווחה על ההעברה החריגה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בהמשך, שיגרה זלדין למנכ"ל המשרד מייל נוסף ובו דרשה להקפיא את כל הפעילויות הנוגעות לאזור התעשייה, לרבות ההרשאות שכבר ניתנו. כהן, מצידו, הכחיש את הטענה לפיה מדובר בהתנהלות בעייתית: "משרד האוצר מעודכן על כך שאנחנו מקימים את אזור התעשייה באופקים. במקרה הזה אין צורך באישור של הממשלה", טען.

 

פיתוח איזורי תעשייה כשלעצמו הוא יעד כלכלי חשוב. מצד שני, כשמשרד הכלכלה מבטיח עשרות מיליוני שקלים לראש עיר מהליכוד סמוך למועד הבחירות, ומזרים את כספי המסים בניגוד לכל הסכם או נוהל, עולה השאלה מה תהיה התוצאה -פארק תעשייה באופקים או דיבידנד פוליטי לשר הכלכלה.