BETA

27.03.2018

06:00

מבקשי מקלט עוזבים את מתקן חולות
מבקשי מקלט עוזבים את מתקן חולות,
רויטרס

דוח הפליטים: מספר הכלואים ירד - אך הצפיפות בתאים עדיין גבוהה

בבדיקת מתקני כליאה המיועדים למהגרים עלה כי באחד המתקנים הוחזקו 10 אנשים בחדר של 46 מ"ר. עוד עלו תלונות על ענישה לא מידתית, ומקרה שבו טרנסג'נדרית הוחזקה בבידוד

הדוח השנתי של המוקד לפליטים ולמהגרים שפורסם היום (שלישי), בחן את תנאי הכליאה בארבעת המתקנים המיועדים למהגרים: "סהרונים", "גבעון", "יהלום" ו"חולות". זאת, על רקע סגירתו של האחרון בשבוע שעבר.

 

על פי הממצאים, מספר הכלואים בשנת 2017 ירד. למרות זאת, לא ניכר שיפור ברמת הצפיפות בתאי האסירים. במתקן "חולות", למשל, הוחזקו עשרה אנשים בחדר שגודלו 46 מ"ר, ובו חמש מיטות קומתיים ועשר ארוניות.

 

 פקחי רשות ההגירה בודקים מסמכים בתל אביב
 

פקחי רשות ההגירה בודקים מסמכים בתל אביב (רויטרס)

 

 

חלק מהכלואים סיפרו כי נענשו שלא בצדק, באופן לא מידתי ובניגוד להוראות, על מעשים שעשו. בין היתר דיווחו חלקם כי נאזקו במהלך בדיקות רפואיות, וכן התלוננו על ענישה שרירותית.

 

עוד עלה מהדוח כי טרנסג'נדרית הוחזקה בבידוד בשל זהותה המינית. נוהל של שב"ס קובע כי "בכל מקרה שבו מתקבל אסיר אשר זהותו אינה חד משמעית, נדרשת החזקה בתנאי הפרדה וזאת מחשש לפגיעה באסיר או באסירים וסביבתו". זאת, בניגוד לעמדת בית המשפט העליון, שהתייחס לנושא.

 

למעלה מ-90% מהנשאלים בסקר דיווחו כי מוצרי ההיגיינה המסופקים להם אינם מספיקים, ולכן הם נאלצו לרכוש נוספים בקנטינה. זאת, בניגוד לטענת שב"ס, שלפיה מחולקים לכלואים מוצרי היגיינה כנדרש.

 

 צעדת הילדים נגד גירוש מבקשי המקלט בת"א
 

צעדת הילדים נגד גירוש מבקשי המקלט בת"א (יח"צ)

 

 

לפי הדוח, ב"סהרונים" חל שיפור בסיוע סוציאלי למבקשי המקלט וכן במערך בריאות הנפש. כמו כן, האפשרות להזמנת שוטר על מנת להגיש תלונה נגד פקחי ההגירה נהייתה זמינה יותר.

 

בנוסף, התברר כי המדינה המשיכה להפנות מבקשי מקלט מחבל דארפור למתקן "חולות" והשתהתה בבחינת עניינם של אלה שכבר שהו במתקן. זאת, למרות החלטת המדינה מחודש אוקטובר 2016, שלא להפנות סודנים יוצאי חבל דארפור למתקן "חולות", מכיוון שעל פי הנתונים, מרבית חברי הקבוצה הגישו בקשות למקלט מדיני לפני מספר שנים ובקשותיהם טרם נענו.

 

"כבר שנים שישראל עוצרת אנשים כתחליף למדיניות ההגירה שלה ומסרבת לתת מעמד לאלו הזכאים לו או לאפשר חלופות מעצר למועמדים לגירוש", אמרה שירלי רקח, מנכ"לית המוקד לפליטים ולמהגרים. "אנחנו ניצבים בפני תקופה שבה יכלאו אלפי פליטים על לא עוול בכפם, וכעת יותר מתמיד חשוב להדגיש כי כליאה אינה מהווה מדיניות הגירה ואינה מחויבת המציאות".