BETA

עודכן:

 מעיין, פיליפה ושלושת ילדיהם - זוג גאה
מעיין, פיליפה ושלושת ילדיהם - זוג גאה,
ללא קרדיט

3.7 נפשות, עשירית חד הוריות: כך נראית המשפחה הישראלית

הלמ"ס פרסם נתונים לכבוד יום המשפחה: במחוז ת"א האחוז הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים, והמספר הממוצע של ילדים למשפחה עומד על 2.4. 46.5% מהמשפחות היהודיות חילוניות

בשנת 2016 היו בישראל כ-2.02 משפחות, זאת בהשוואה לכ-1.69 משפחות מיליון משפחות בשנת 2017, כך עולה מנתונים שפורסמו היום (שלישי) על ידי הלמ"ס לכבוד יום המשפחה.

 

עוד עולה מהנתונים כי המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.7 נפשות, נתון שנשאר ללא שינוי במהלך העשור האחרון. אחוז הזוגות ללא ילדים במשפחות שבהן ראש משק הבית יהודי עומד על 28%, זאת לעומת 11% במשפחות שבהן ראש משק הבית הוא ערבי.

 

כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים ולפחות ילד אחד עד גיל 17 כאשר כ-11% מכלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17, כ-123 אלף, הן משפחות חד הוריות. בראש כ-90% ממשפחות אלה עמדה אישה. בתוך כך, אחוז דומה של משפחות חד-הוריות נמצא באוכלוסייה היהודית וגם באוכלוסייה הערבית, כ-12% וכ-11% בהתאמה.

 

בד בבד,  כ-2.68 מיליון ילדים עד גיל 17 התגוררו במשפחות. מרביתם התגוררו עם שני ההורים, כ-92%, והיתר התגוררו עם הורה אחד בלבד. המספר הממוצע של ילדים עד גיל 17 למשפחה עמד בשנת 2016 על 2.42, 2.36 באוכלוסייה היהודית ו-2.70 באוכלוסייה הערבית.

 

בדוח אף פורסם כי בשנת 2016 היו בישראל כ-1,760,000 זוגות. כ-95% הם זוגות נשואים זה לזו. יתר הזוגות, כ-84 אלף זוגות, הם בני זוג החיים יחד, אך אינם נשואים זה לזו. כ-78 אלף מהם זוגות יהודים .

 

 זוג עם ילדים
 

46.% חיים אורח חיים חילוני. זוג עם ילדים (אילוסטרציה) (פוטוליה)

 

 

בקרב משפחות יהודיות 46.5% השיבו כי הן חיות אורח חיים חילוני, 25.9% מסורתי, 11.9% דתי, 10.2% חרדי, 2.2% דתי מאוד. 3.1% טענו כי אורח חייהם הוא מעורב. בקרב המשפחות הערביות 56.3% השיבו מסורתי, 29.1% דתי/דתי מאוד, 11.9% חילוני ו-2.6% סיפרו שהם מקיימים אורח חיים מעורב.

 

במחוז תל אביב היה האחוז הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים, כ-34%, והאחוז הנמוך ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17, כ-40%. במחוז הדרום היה האחוז הגבוה ביותר של משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17 - 7.7%, בהשוואה לאחוז הארצי - 6.1%. עוד עולה כי באזור יהודה והשומרון היה האחוז הגבוה ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17, כ-69%, בהשוואה לאחוז הארצי - כ-49%. בבית שמש ובבני ברק היה אחוז המשפחות הגבוה ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17.

 

54.2% ממשקי הבית גרו בצפיפות של פחות מנפש לחדר. ממוצע החדרים לנפש יורד ככל שעולה מספר הנפשות במשק הבית. אצל יהודים ממוצע חדרים של 2.81 במשקי בית של נפש אחת, לעומת ממוצע של 0.57 במשקי בית של שבע נפשות ויותר. אצל הערבים, ממוצע חדרים של 2.47 במשקי בית של נפש אחת, לעומת ממוצע של 0.45 במשקי בית של שבע נפשות ויותר.