BETA

25.01.2018

22:14

עודכן:

העמותות שמקבלות מיליונים מכספי ציבור ומחלקות תפקידים לקרובים

הכל נשאר במשפחה: מיהם הארגונים שמקבלים כסף ציבורי, אבל ממנים את בני משפחתם כעובדים עם שכר ללא הגבלה? כך משרות ניהוליות רבות מועברות מאב לבן • "אנליסט"

העמותות שממנות קרובי משפחה לתפקידים בכירים.

 

את הארגון החשוב שנקרא "מפעלות" יזמו לפני כ-20 שנה בעליה של הפועל תל אביב. סמי סגול מחברת "כתר פלסטיק", היועץ האסטרטגי מושיק תאומים, ומוטי אורנשטיין שעד לפני כעשור שימש גם כדירקטור. מטרת החברה היא ליצור שיתופי פעולה בין קהילות ומגזרים שונים על מגרש הכדורגל.

 

תוך כדי כהונתו של אורנשטיין האב, הבן שלו, מאיר, נבחר לתפקיד הנחשק של מנכ"ל הארגון, תואר שהוא מחזיק ברציפות מאז ועד היום בתנאים חלומיים.

 

לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

פרסום ראשון: מתאם פעולות הממשלה בשטחים העיד בפרשת הצוללות

התקררות וגשם: שיא המערכת החורפית לפנינו - סיכוי לשלג בגליל

תיעוד: כשילדיה ברכב, אישה מקללת נמרצות שוטר שביקש לתת לה דוח

 

אז מדוע זה כל כך משנה? מכיוון שלא מדובר בעניין פרטי. בשנה אחת עולה המפעל של מפעלות 88 מיליון שקלים. חלקו ממומן מתרומות של חברות בורסאיות כמו שטראוס ובנק הפועלים, חלקו מגופים ציבוריים כמו קק"ל, ומיליונים נוספים ממשרדי הממשלה.

 

 עמותת מפעלות
 

עמותת מפעלות חדשות עשר

 

 

בהסכם שהעמותה חתמה עם מאיר, שכרו נראה יחסית סביר – 25,000 שקלים לחודש. אלא שמעליו מתווספים בונוס שנתי של משכורת שלמה ועוד אחת זהה במקרה של הצלחה, מבלי שיעדי ההצלחה ברורים מראש.

 

רכב מנהלים על חשבון החברה. החזר ארוחות, כולל מסעדות, עד תקרה של 3,000 שקלים בחודש. 45 ימי חופשה בשנה וגם עלייה בשכר אוטומטית במקרה של הגדלת תקציב העמותה.

 

עמותת מפעלות אינה היחידה כמובן, ישנן עמותות נוספות בהן מועסקים קרובי משפחה. בארגון "שופר" למשל, שייסד אמנון יצחק, אשתו ניהלה את שירות הלקוחות וארבעת ילדיו וכלתו הועסקו בעמותה.

 

מעמותת "מפעלות חינוך וחברה" נמסר בתגובה: "מוטי אורנשטיין, אביו של המנכ"ל ומבעלי המועדון דאז, לא נטל חלק בשום דיון, הצעה או החלטה שנגעו במישרין או בעקיפין לתנאי העסקתו של המנכ"ל וחברותו בדירקטוריון העמותה הופסקה מ-2009. יובהר ויודגש כי המנכ"ל בחר באופן יזום לוותר על חלק משמעותי מהתנאים בחוזהו המקורי, וכי ההסכם החדש קיבל את אישור רשם החברות ובית המשפט. חלק מהסעיפים, וביניהם זכאות לרכב, לא מומשו עקב החלטת המנכ"ל עצמו. למרות ש"מפעלות" היא אחד הארגונים האזרחיים הגדולים בישראל, מעולם לא היה שכר המנכ"ל מבין הגבוהים במגזר זה".

 

בארגון "שופר" להפצת יהדות מסרו בתגובה: "העסקת קרובי המשפחה נמשכה כמה חודשים בלבד ובדרך כלל בשכר נמוך. זה שנים רבות העמותה אינה מתוקצבת מכספי המדינה".