BETA

13.07.2010

10:20

עודכן:

הישג להנגבי: הורשע בעדות שקר וזוכה משאר העבירות

בית המשפט בירושלים הרשיע את השר לשעבר רק בעבירה אחת והחליט לזכותו מהאישומים בגין שוחד בחירות והפרת אמונים. לפני הכניסה לדיון אמר הנגבי: "חיכיתי לרגע הזה שש שנים"

(4 דק')

חבר הכנסת צחי הנגבי יכול עכשיו לנשום לרווחה: בית משפט השלום בירושלים קבע היום (שלישי) כי השר לשעבר יורשע רק בעבירה של מתן עדות שקר אך יזוכה מכל שאר האישומים בהם שוחד בחירות והפרת אמונים. רק לאחר גזר הדין יוחלט האם גם יוטל עליו קלון.

 

הפרשה הגיעה לבית המשפט לאחר שבשנת 2004 קבע מבקר המדינה, אליעזר גולדברג, כי במהלך כהונתו במשרד לאיכות הסביבה, ביצע הנגבי שורה של מינויים פוליטיים של חברי מרכז הליכוד ובני משפחותיהם. חלק מהמינויים הי ופסולים וחלקם אף פיקטיביים.

 

בכתב האישום שהוגש בשנת 2006 נכתב כי הנגבי, "בעת ששימש השר לאיכות הסביבה, פעל באופן מתוכנן ושיטתי למנות חברים במרכז הליכוד וקרוביהם לעשרות תפקידים במשרדו ובגופים הכפופים לו". על פי המדווח ב"קול ישראל", במהלך המשפט טען חבר הכנסת כי לא ראה פסול במינויים הללו.

 

הנגבי טען כי היועץ המשפטי הנחה את השרים שלא להתערב במינויים רק כשנתיים לאחר המינויים שעשה. כמו כן, הוא טען כי מינויים פוליטיים נעשו תמיד וכי בהעמדתו לדין יש משום אכיפה בררנית.

 

לקראת הכרעת הדין, אמר הנגבי בשיחות עם מקורביו כי "גם אם תהיה הרשעה קשה מאוד" הוא לא יערער. "אני את שלי עשיתי", אמר. ההערכות הן שאם ייקבע כי הנגבי יישא בעונש שאין עליו קלון, הוא צפוי לחזור במהירות לצמרת מפלגת קדימה. הנגבי אמנם לא פופולרי בעיני הציבור אך הוא פוליטיקאי אהוד בקרב חברי קדימה. במידה שיישא בעונש הכולל קלון, הדבר צפוי להרחיקו לשבע שנים מתפקיד ביצועי מדיני.

פרשת הנגבי תשפיע על פרשת אולמרט

יש לציין כי ההכרעה בעניין הנגבי חשובה גם לפרשת המינויים הפוליטיים של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. אולמרט נחקר בפרשה דומה אולם ככל הנראה, זו תסתיים בעסקת טיעון במידה שיוגש כתב אישום.

 

ההערכות הן שהפרקליטות תלך לקראת אולמרט וסנגוריו ותקיים שימוע בנושא רק בעוד מספר חודשים ורק לאחריו תכריע האם להעמידו לדין. אחת הסיבות לכך היא שמדובר בתיק עב כרס ועל כן הפרקליטות לא תהיה מעוניינת להיכנס למשפט שכזה.