BETA

13.05.2009

01:02

מסע מצולם בעקבות אבא

בנו של דוד (דדו) אלעזר, יאיר אלעזר, יצר סרט חדש בשם "געגועים לאבא" על דמותו המורכבת של אביו. חמש שנים עמל יאיר על הפרוייקט המצולם המיוחד, בו התמודד הן עם הביקורת הקשה שהפונתה נגד אביו לאחר מלחמת יום הכיפורים, שלאחריה נאלץ להתפטר, והן עם העובדה שבזמן ילדותו לא זכה להכיר יותר את אביו שהיה רוב הזמן עסוק בביטחון המדינה

(3 דקות)