BETA

22.12.2015

21:17

בימין מתקשים לעכל את הטרור היהודי, שצמח במשפחות ממלכתיות בציונות הדתית

באולפן "לונדון את קירשנבאום" מתארחים שני אנשים המוכרים למדי לקהילות המתנחלים האידיאולוגיים, וגם אנחנו נזכה להכירם: מוטי קרפל שהיה עורך כתב העת "נקודה" וצבי סוכות, תושב יצהר. הם חלוקים בדעותיהם על הקצב שבו יש לפעול להבאת הגאולה השלימה. כמובן שהשיחה הזאת קשורה לרצח בדומא ומעשי תג מחיר