BETA

15.05.2014

01:38

עודכן:

השופט יכריע: האם הסדר הטיעון עם זקן יתקבל?

אחרי העונש הכבד שקיבל, עיניו של אהוד אולמרט יהיו נשואות פעם נוספת אל בית המשפט המחוזי בירושלים, שם תתייצב אשת סודו לשעבר לשלב הטיעונים לעונש. השופט רוזן יקבע אם לקבל את הסדר הטיעון אליו הגיעו סניגוריה עם הפרקליטות, במסגרתו היא מסרה עדות שמפלילה ומסבכת את ראש הממשלה לשעבר

עוד יום גורלי לאהוד אולמרט: אחרי שנידון לעונש כבד של 6 שנות מאסר בפועל, יקווה ראש הממשלה לשעבר כי בית המשפט לא יאשר היום (חמישי) את הסדר הטיעון שהושג עם שולה זקן. זקן תתייצב לשלב הטיעונים לעונש במשפטה,  ובפרקליטות מקווים להשתמש בעדות החדשה שסיפקה, שצפויה לסבך משפטית עוד יותר את אולמרט.

 

פרטיו של הסדר הטיעון יוצגו בפני השופט רוזן ובכפוף להחלטתו ייקבע אם העדות החדשה של זקן תהיה קבילה בערעור. אם זו אכן תתקבל, הרי שהיא תהיה שונה בתכלית מהקודמת שסיפקה. מזכירתו ואשת סודו לשעבר של אולמרט סיפרה במשטרה כיצד הוא בעצמו ביקש מעד המדינה, שמואל דכנר, להעביר כספים לטובת אחיו, יוסי אולמרט.

 

בפרקליטות ירצו, כמובן, להציג עדות זו בבית המשפט העליון שעה שזה ידון בערעור שיגישו סניגורי אולמרט. אם הדבר אכן יקרה, הוא יפגע משמעותית בסיכויי הערעור להתקבל. יחד עם זאת, יש לציין כי רוזן כבר הזהיר בעבר שהוא איננו מתלהב מחתימה על הסדר עם זקן, שבמסגרתו יופחת עונשה.

 

ללא כל קשר, בסביבתו של אולמרט כבר מגבשים את האסטרטגיה התקשורתית והמשפטית עד להגשת הערערור לבית המשפט. בין היתר, מתכוונים שם להמשיך ולתקוף את ניסוחיו הבוטים והקיצוניים, לדבריהם, של השופט רוזן.

 

אנשיו של ראש הממשלה לשעבר אמרו לאחר גזר הדין כי רוזן "נמצא בעיצומו של קמפיין מלא בתיעוב אישי", וטענו כי הביטויים בהם השתמש היו מוגזמים. "לא מדובר בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם", אמר אחד ממקורביו.

 

בחדשות10 פורסם לראשונה כי מלבד העדות של זקן, שעדיין לא ידוע אם תשמש את הפרקליטות, אנשיה מחזיקים גם בהקלטות המחזקות מאוד את סעיפי השוחד המיוחסים לאולמרט. הראיות יוצגו במהלך הערעור לבית המשפט העליון כדי להוכיח שהוא היה מודע לקבלת הכספים מדכנר.