BETA

28.12.2011

01:24

מהכפור תיפתח הטובה: כך הפך החינוך בפינלנד לטוב בעולם

בתחילת שנות ה-90 היו תלמידי המדינה הקרה בצפון אירופה בינוניים למדי, אולם שינוי תפיסתי שעברו בשנים האחרונות הזניק אותם לבעלי הציונים הטובים ביותר בעולם. הם צמצמו את מספר המקצועות הנלמדים, נתנו בחירה לילדים ורחמנא ליצלן – ביטלו את המבחנים. האם זה כיוון שמתאים רק למטורפים שחיים חצי שנה בחושך, או שהוא מתאים לכולנו?

כיצד הפכה פינלנד ממדינה עם חינוך בינוני בתחילת שנות ה-90 למדינה עם החינוך הטוב בעולם? עצם השינוי כבר מלמד שזה אפשרי, שלא מדובר פה באיזה כוחות ענקיים, שגדולים עלינו, אבל הדרך הפינית טומנת בחובה מסר עוד יותר טעון ושנוי במחלוקת.

 

המודל הפיני מנוגד לכאורה לרוב המודלים המודרניים של חינוך, שנהוגים בעולם המערבי. בארצות הברית, בקנדה ובבריטניה, הולכות הרבה מערכות חינוך לכיוון של בית ספר כמין מפעל קטן ואוטונומי, שמודד הכול, שמתוגמל על פי הישגיו. הפינים הלכו בכלל לכיוון אחר.

 

הם החליטו שהילדים לא זקוקים ללמוד את כל הנושאים שנלמדים בכל העולם וקיצצו את מספרם. בנוסף, כל נער ונערה שמסיימים את חטיבת הביניים יכולים לבחור בעצמם אם ללכת לתיכון מקצועי או עיוני ואולי הכי חשוב - הם החליטו לבטל את המבחנים.

 

הפינים הם עם הומוגני יחסית, פערי שכר קטנים, חברה צנועה. ואליו אנחנו החברה עם הפערים הכי גדולים בעולם המערבי, עם אוכלוסיות חרדיות וערביות, שמתקשות להשיג ציונים טובים במבחנים בינלאומיים. נשאלת השאלה: זה יכול לעבוד גם אצלנו?