BETA

10.12.2015

23:48

נושאים חמים

תכנית בת 7 שנים: כך תתבצע ההפרטה החלקית של "דואר ישראל"

משרד האוצר החל למכור לאנשי עסקים מניות של החברה המצויה בשיאו של משבר שירות, כחלק מתכנית שבסופה 40% ממניות "דואר ישראל" יוחזקו בידיים פרטיות. על פי ההערכות, בהמשך הדרך גם קרנות הפנסיה יקנו חלק מהמניות ויהפכו לשותפות. מדובר בצעד ראשוני לקראת הפרטה חלקית בכלל החברות הממשלתיות

האם "דואר ישראל" תהפוך בשנים הקרובות, באופן חלקי, לחברה פרטית? בשיאו של משבר השירות הקשה של החברה, אותו כולנו חווים, משרד האוצר החל במכירת מניותיה לאנשי עסקים.

 

התכנית, שאמורה לייעל את התנהלות החברה והשירות שהיא מספקת, יתבצע במספר שלבים, כאשר בסוף התהליך 40% ממניות "דואר ישראל", שנתונה בעיצומו של משבר קשה, אמורים לעבור לידיים פרטיות.

 

בשלב הראשון 20% מהמניות יימכרו למשקיע פרטי שיזכה במכרז. בשלב הבא יפעל אותו משקיע כדי לייעל את החברה ולבצע קיצוצים. בשלב השלישי יונפקו 20% נוספים מהמניות בבורסה לניירות ערך, כך שכל אחד באופן תיאורטי יוכל לקנות מניות בדואר.

 

בשלב הבא אותו משקיע אסטרטגי ימכור את מניותיו בחברה לבורסה ולמעשה כבר לא יהיה בעל שליטה בה. בשלב האחרון והסופי, בעוד כ-7 שנים, המדינה אמורה להחזיק רק ב-60% ממניות הדואר, כאשר 40 האחוזים הנותרים יוחזקו בידיים פרטיות/ציבוריות.

על פי ההערכות, גם קרנות הפנסיה יקנו חלק מהמניות ויהפכו לשותפות. יש לציין כי מדובר רק בצעד ראשוני במהלך של הפרטה חלקית בכלל החברות הממשלתיות, אותו יוזם אורי יוגב, מנהל רשות החברות.

 

 

משרד האוצר החל בהליך ההפרטה. דואר ישראל (ארכיון)
 

משרד האוצר החל בהליך ההפרטה. דואר ישראל (ארכיון)(רויטרס)