BETA

11.08.2014

00:52

נושאים חמים

"דור הלייק": יחסיהם המורכבים של בני הנוער עם הסביבה בה הם חיים

שלושה שבועות לפני פתיחת שנת הלימודים, ואחרי הרושם האדיר שהותיר דור החיילים שלחם בעזה, אנו מנסים לתאר את היחסים המורכבים של בני הנוער עם החברה, עם עצמם, עם ההורים ועם הסביבה הטכנולוגית המשתנה שבה הם חיים. האם בני הנוער כיום אלימים יותר, מתירנים יותר, מרוכזים יותר בעצמם? הפרק הראשון בסדרת הכתבות "דור הלייק"