BETA

11.09.2015

02:22

עודכן:

נושאים חמים

המקור: עדות האונס

שנתיים לאחר הפרשה שהסעירה את עולם המשפט - האם שופטי בית המשפט המחוזי שבירושלים דרשו מנערה להדגים כיצד נאנסה?