BETA

24.10.2013

22:55

נושאים חמים

לונדון את קירשנבאום 24.10.2013

אדלסון לאובמה: "שלח טיל גרעיני למדבר באיראן, והכרז כי אם ימשיכו במאמציהם לפתח נשק גרעיני ישוגר הטיל השני לטהרן" • מחלוקת האזנות הסתר בין ארה"ב לבעלות בריתה באירופה • הצעה לחלק את בית שמש אחרי ניצחונו של ראש העירייה המכהן החרדי • מדענים גילו כי חלבון המצוי בחלב אם בולם את התפשטותו של נגיף האיידס

(47:21 דקות)