BETA

22.04.2012

22:44

נושאים חמים

לונדון את קרישנבאום 22.04.12

ראש הממשלה הודיע על הקמת ועדה לבחינת הכשרת שלושה יישובים בשטחים הכבושים וביקש מהשרים לדבר פחות על סוגיית שכונת אולפנה. הבחירות בצרפת - ההכרעה תחכה ככל הנראה לסיבוב השני בתחילת מאי. הקטנת צריכת הבשר תקטין את פליטת גזי החממה ב-17%, האם כדאי מעבר לצמחונות?

(48:56 דקות)