16.08.2018

13:08

 נדלן
נדלן,
פוטוליה

"יותר קבלנים נקלעו לקשיים - הירידה ביציבות הפיננסית תחריף"

ניתוח מיוחד של דן אנד ברדסטריט: מצב הקבלנים יתדרדר עקב הירידה בהיקף התחלות הבנייה, התארכות משך שיווק הדירות, ירידה במוסר התשלומים וגם בנגישות לאשראי מהבנקים

יותר ויותר קבלנים נקלעו לקשיים ברבעון השני של 2018 ורמת הסיכון בקרב הקבלנים צפויה להמשיך ולעלות, כך עולה מניתוח מיוחד שערכה חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט. 

 
במסגרת הבדיקה שביצעו בקרב קבלנים תחת הכותרת "תמונת מצב המשק", כלכלני דן אנד ברדסטריט מעריכים כי הירידה ביציבות הפיננסית של הקבלנים אף תחריף עקב ירידה בהיקף התחלות הבנייה, התארכות משך השיווק של הדירות, והירידה בנגישות לאשראי מהבנקים.


לפי הניתוח, "חלה עלייה דרמטית בהיקף כשלי הפירעון בקרב קבלנים ברבעון השני של 2018 - מספר הקבלנים שכשלו עמד על 324, כ-83% יותר מ-177 קבלנים שכשלו ברבעון הראשון של 2018, ויותר מפי 2 לעומת 150 קבלנים שכשלו ברבעון השני אשתקד. כשל פירעון מוגדר כאי-עמידה בתשלום לנותן אשראי פיננסי ואי-תשלום בטווח של 60 יום לאחר המועד.


בדן אנד ברדסטריט מייחסים את רוב ההשפעה על היציבות הפיננסית של הקבלנים - להתחלות הבנייה. לדברי הכלכלנים, ירידה בהתחלות הבנייה מביאה לעלייה ברמת הסיכון של הקבלנים ועלייה שלהן מביאה לירידה ברמת הסיכון. ההשפעה על כמות כשלי הפירעון מגיעה באיחור של רבעון עד שני רבעונים, והירידה בהתחלות הבנייה מייצרת לחץ מחירים על קבלנים בקבלת עבודות, וכך הרווחיות מביצוע עבודות נפגעת. נוסף על כך, ככל שמשך שיווק ארוך יותר כך קבלנים עלולים להיפגע תזרימית, כך שצרכי ההון החוזר שלהם עולים ומנגד הנגישות שלהם למקורות מימון היא נמוכה.

 

הבדיקה התייחסה לכלל הקבלנים בענף הבנייה והתשתיות, בעלי סיווג קבלני וגם ללא סיווג קבלני (כ-12 אלף בסה"כ). את המידע על הקבלנים החברה אוספת באופן שוטף וממנו הפיקה את הממצאים הנ"ל.

 

 

כידוע, החל משנת 2017 חלה האטה בהתחלות הבנייה בישראל. מספר התחלות הבנייה בשנת 2017 הסתכם ב-43,350 דירות, ירידה של 22% בהשוואה ל-12 החודשים שקדמו (נתון שבדיעבד עודכן כלפי מעלה מ-46,300 דירות). המגמה נמשכה ואף החריפה ברבעון הראשון של השנה והתחלות הבנייה הסתכמו ב-9,290 דירות - ירידה של כ-15% לעומת הרבעון הרביעי של 2017 וצניחה של 34% לעומת הרבעון הראשון ב-2017. 


להערכת כלכלני דן אנד ברדסטריט, קצב התחלות הבנייה ימשיך לרדת בשנה הקרובה, ולכן העלייה ברמת הסיכון בקרב הקבלנים צפויה לעלות. 

 

 1

הקשר בין מספר הכשלים בקרב קבלנים להתחלות הבנייה (דן אנד ברדסטריט)

 


לא רק בדן אנד ברדסטריט מעריכים כי התחלות הבנייה ימשיכו לרדת. בדוח השנתי ל-2017 על מצבה של הכלכלה הישראלית, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) הביעה חשש לגבי שוק הנדל"ן הישראלי והעריכה כי הירידה בהתחלות הבנייה תמשיך גם ב-2018, מה שעלול להוביל לדעתם לעלייה גם במחירי הדירות.


גם ארגון המדינות המפותחות (OECD) הזהיר משוק הנדל"ן הישראלי. בדוח הדו-שנתי על הכלכלה הישראלית, הוא ציין לשלילה את השוק, הזהיר מתיקון חמור וציין כי קצב הבנייה בישראל חלש ולא מספק כדי לענות על הביקושים.


הירידה הובילה גם לתגובות חריפות בקרב פעילים בשוק הנדל"ן הישראלי שהגדירו אותה "קטסטרופה, משבר הנדל"ן הבא".

 

כלכלני דן אנד ברדסטריט מציינים עוד בניתוח, כי ההאטה בהתחלות הבנייה היא רוחבית, אך ההאטה המשמעותית ביותר היא באזורי הפריפריה, בעוד שבמרכז הארץ ההאטה שנרשמה עומדת על כ-9% בממוצע. הם מעריכים לפיכך כי קבלנים שמרבית הפעילות שלהם מתרכזת באזורי הפריפריה פגיעים יותר מקבלנים אחרים, שכן היקף הפרויקטים של האחרונים קטן משמעותית. 
 

 התפלגות התחלות הבנייה על פני אזורים גיאוגרפים

התפלגות התחלות הבנייה על פני אזורים גיאוגרפים (דן אנד ברדסטריט)

 


גורם נוסף שמעיב על היציבות הפיננסית של הקבלנים לדברי דן אנד ברדסטריט, קשור למוסר התשלומים בענף הנדל"ן הישראלי, כלומר מועדי התשלום הנהוגים, שמושפע מהאשראי שמקבלים הקבלנים מהבנקים. הם מציינים, כי התפתחות ימי האשראי במשק בשנים האחרונות מעיבה על היכולת של עסקים בענף לשרוד. התלות הגבוהה בעיתוי התקבולים מלקוחות עלולה ליצור כשל פיננסי שקשה להשתקם ממנו.

 

כך, בחברה בדקו את משך ימי האשראי בענף ומצאו כי חלה התארכות משמעותית שהחלה כבר מתחילת 2016, בעיקר בגלל המשך הירידה בנגישות למימון מהבנקים בקרב קבלני ביצוע. לפני כשנתיים נהוג היה לשלם בענף שוטף + 77, שהתארך לשוטף + 83, והגיע עד לשוטף + 92 נכון לתחילת 2018. להערכת הכלכלנים, ההתארכות בימי האשראי צפויה להימשך לתוך 2018, דווקא בשל הירידה בהיקף התחלות הבנייה והתארכות משך השיווק.

 

 עלייה בימי האשראי בקרב קבלנים

עלייה בימי האשראי בקרב קבלנים (דן אנד ברדסטריט)