BETA

05.05.2018

11:57

 תל אביב
תל אביב,
שאטרסטוק

צניחה במכירת דירות ב-2017: אלו האזורים שספגו נפילה חדה

סך המכירות של דירות חדשות במחירי שוק ירד ב-14% לרמה הנמוכה ביותר מאז 2011 – ימי המחאה החברתית • וגם: באילו אזורים נרשמה עלייה במכירות?

השנתיים האחרונות בשוק הדיור הישראלי היו שנים קשות יחסית מבחינת מכירת דירות. בשנתיים אלו נרשמה ירידה דו-שנתית רצופה במספר העסקאות לראשונה מאז שנת 2002, עת התחיל האוצר למדוד את הנתונים.

 

מנתוני הכלכלן הראשי עולה כי ב-2017 ירד סך מכירת הדירות החדשות בישראל ב-11% וב-2016 הסך ירד ב-7%. נזכיר כי ב-2015 שר האוצר כחלון הכביד את המיסוי על שוק הנדל"ן ומכאן הירידה. בנטרול עסקאות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה" שיעורי הירידה חדים אף יותר – 14% ב-2017 ו-9% ב-2016 בדירות חדשות - וכך מדובר במכירות של דירות במחירי שוק ברמה הנמוכה ביותר מאז 2011 – ימי המחאה החברתית.

 

 תרשים 1

תרשים 1( משרד האוצר)

 

 

הנתונים כוללים גם פילוח גיאוגרפי של האזורים שבהם נרשמה ההאטה הגדולה ביותר במכירות, כשבולטות לשלילה במיוחד ערי השפלה (אזור רחובות הכולל בין היתר גם את ראשון לציון, מודיעין ורמלה), ירושלים וגם ת"א. מנגד, חיפה בולטת לחיוב עם עלייה בכמות העסקאות.  

 

באזור רחובות סך מכירות הדירות הסתכם ב-2017 ב-14,191 דירות, ירידה של 17% לעומת 2016 ושל 24% לעומת 2015. מדובר ברמה הנמוכה של העסקאות באזור זה מאז 2003. מכירות הדירות במחירי שוק באזור רחובות ירדו ב-15% ומכירות יד שנייה ירדו בשיעור דומה.

 

באזור תל אביב סך העסקות עמד ב-2017 על 8,120, רמה נמוכה ב-13% מ-2016 וב-26% מהמכירות של 2015. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז רמת השפל שנרשמה באזור זה בשנת 2002. מכירות דירות חדשות בת"א עמדו ב-2017 על 1,423 יחידות, כ-18% פחות מ-2016 ו-43% פחות מ-2015. כ-6,700 דירות יד שנייה נמכרו בעיר ב-2017, 12% פחות מהשנה הקודמת ושיעור דומה ביחס ל-2015.

 

האוצר מציין, כי העובדה לפיה באזור ת"א כמעט ולא קיים פוטנציאל לדירות מחיר למשתכן (לפיכך, לא ניתן ליחס רמה נמוכה זו של עסקאות להמתנה למכרזים במסגרת תכנית זו), יש בה כדי להעצים את הקפאון בשוק הנדל"ן באזור זה, שנהנה לאורך שנים מביקוש גבוה.

 

באזור ירושלים נמכרו 10,064 דירות ב-2017, 11% ו-41% בהתאמה פחות מ-2016 ו-2015. כ-2,451 דירות חדשות נמכרו בעיר, ירידה של 13% ו-29% בהתאמה. מבחינת דירות יד שנייה באזור ירושלים נמכרו אשתקד 7,613 דירות, 7% ו-13% פחות מהשנתיים שלפני.

 

ביקשנו לבדוק אם הירידה במכירת הדירות באזור ירושלים השפיעה גם על תחום המלונאות בעיר, ולשם הבדיקה לקחנו את שני מלונות היוקרה בעיר שבבעלות אלפרד אקירוב - ממילא ומצודת דוד. מהדוחות הכספיים של קבוצת אלרוב לשנת 2017 עולה דווקא כי בשני המלונות האלה נרשמה עלייה בהכנסות בתקופה זו, וכן עלייה בתפוסה ובמחיר ללילה.  

 

לעומת הערים שלעיל, האזור בו רמת העסקאות עדיין גבוהה יחסית הינו אזור חיפה שבו נרשמה עלייה בסך העסקאות ב-2017: 17 אלף דירות נמכרו, לעומת 16,400 ב-2016 ו-16,900 ב-2015. העלייה נרשמה גם במכירת דירות חדשות בחיפה וגם בדירות יד שנייה. האוצר טוען כי העלייה בכמות העסקאות בחיפה מיוחסת בעיקר לרכישות זוגות צעירים - כי בעיר יש פחות מחיר למשתכן ומחירי הדירות בה נמוכים יחסית לאזורי הביקוש. 

 

 תרשים 2

תרשים 2( משרד האוצר)

 

 

 תרשים 2 - רחובות וירושלים

תרשים 2 - רחובות וירושלים( משרד האוצר)