BETA

22.04.2018

12:44

 דירות בבנייה
דירות בבנייה,
shutterstock

בנק ישראל מקל על משפרי הדיור בלקיחת משכנתא במחיר למשתכן

הבנק מאפשר להם לקחת הלוואה לדיור של עד 70% מימון על כל הדירות המוזלות שירכשו במסגרת מחיר למשתכן

בנק ישראל מקל על משפרי הדיור שרוצים לרכוש דירה במסגרת מחיר למשתכן. כחצי שנה לאחר שמשרדי האוצר והבינוי והשיכון פתחו את הגרלות מחיר למשתכן גם למשפרי דיור ולא רק לרוכשי דירה ראשונה, בנק ישראל מפחית את ההגבלות שהוטלו על הראשונים בלקיחת משכנתאות, ומאפשר להם לקחת משכנתא של עד 70% משווי הדירה, למרות שזוהי הדירה השנייה שהם רוכשים.

 

עד כה משפרי דיור יכלו לקחת משכנתא בשיעור של עד 70% מימון רק עבור דירה אחת, אבל משהם נכנסו החל מספטמבר האחרון להגרלות מחיר למשתכן, בנק ישראל סבור כי "עלה הצורך בהתאמות למציאות החדשה", כפי שכותב הבנק.

 

המפקחת על הבנקים חדוה בר שלחה חוזר לכל הבנקים ובו הורתה להם לעדכן את ההגדרה של דירה מוזלת כך שמשפרי הדיור שירכשו אותה במסגרת מחיר למשתכן, יוכלו לקבל עליה את אותו אחוז מימון כאילו מדובר היה בדירה מוזלת ראשונה שלהם. עד כה ההגדרה היתה רק "דירה יחידה" שנרכשה במחיר מופחת, ולאחר השינוי היא כוללת "כל דירה הנרכשת במחיר מופחת" בפרויקטים כדוגמת מחיר למשתכן.

 

כזכור, ב-2012 בניסיון לעצור את הביקוש לדירות ולרסן את המחירים, בנק ישראל הקשיח את התנאים ללקיחת הלוואות לדיור ע"י האזרחים, והטיל מגבלה חדשה על אחוז מימון ההלוואה. הבנק קבע אז כי רוכשי דירה ראשונה יוכלו לקחת משכנתא בשיעור של עד 75% משווי הדירה, ומשפרי דיור יכלו לקבל עד 70% מימון כאמור. משקיעי הנדל"ן הוגבלו אף יותר – מי שהיה ברשותו כבר דירת מגורים יכל לקבל משכנתא במימון של עד 50%.

 

המהלך הנוכחי של בנק ישראל מגיע כשלושה חודשים לאחר שהבנק הקל על דרישות ההון לבנקים במשכנתאות במינוף גבוה (75%-60% משווי הדירה). בנק ישראל איפשר לבנקים לרתק פחות הון עבור משכנתאות כאלה ואז יוכלו להוזיל את המשכנתאות לציבור רוכשי הדירות.

 

לפי נתוני הפיקוח על הבנקים, כרבע מהלקוחות נוטלים משכנתא בגובה של 60% או יותר משווי הדירה. יתר הלקוחות מביאים בפועל הון עצמי גבוה מ-40% משווי הדירה. כ-10% מהלקוחות נוטלים משכנתא בשיעור מימון של 55%-60% משווי הדירה, רובם רוכשי דירה ראשונה, ולפיכך ההקלה תהיה רלוונטית עבורם והם יוכלו לקבל משכנתא בשיעור מימון גבוה מ-60%.