BETA

10.04.2018

20:56

נושאים חמים

הורים שכולים חירשים הודרו מטקס הזיכרון

הוריה של עדי חירשים ולאורך כל השנים נאבקים על הזכות להבין את טקס הזיכרון ולקבל תרגום לשפת הסימנים. השנה שוב הטקס לא יונגש - הכל כלול 10.04.18