BETA

05.12.2010

01:37

נושאים חמים

תחקיר: כך התעלמה הממשלה מכרוניקה ידועה מראש בשירות הכבאות

מאז הוקמה הממשלה האחרונה, כולם ידעו על מצבו הגרוע של שירות הכבאות. אבל כל מה שנעשה היה מעט מדי ומאוחר מדי. רגע לפני שיוחלט האם תקום ועדת חקירה לבדיקת מחדל הכבאות והאסון בכרמל, שורה של מסמכים מציגים את אוזלת היד הממשלתית

(6:02 דקות)

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הפנים, אלי ישי, מזכירים שוב ושוב את הצורך לבדוק לעומק כיצד נוצר המצב הקשה בשירות הכבאות שהוביל לאסון הכבד בכרמל. אולם מסמכים שנכתבו רק בשנתיים האחרונות מגלים כי לא רק שהבעיה הייתה ידועה לכל הצמרת הממשלתית, אלא שאף אחד לא טרח לעשות רבות בנושא.

 

כבר בחודש ספטמבר 2009 שלח ישי מכתב לנתניהו ודרש ממנו לכנס דיון חירום במצב שירות הכבאות - חצי שנה אחרי שישי נכנס לתפקידו, למרות שהמצב הגרוע בשירות ידוע כבר מדוח מבקר המדינה ב-2007. רק ארבעה חודשים לאחר מכן זימן נתניהו את הדיון. בדיון כולם מסכימים שמצב השירות בכי רע, אבל שר האוצר, יובל שטייניץ, סירב להעביר תקציבים נוספים ללא רפורמה. 

 

הרפורמה תקועה בגלל סעיף הרוצה להגביל את זכות השביתה של הכבאים. לבסוך נתניהו מחליט לפזר את הפורום כי הוא לא בשל לדיון ברמה גבוהה זו וכי יש לעשות סקר דעת קהל שיבדוק האם לאפשר לכבאים את זכות השביתה. בחמשת החודשים שעברו מהדיון הזה לא קרה דבר, פרט למכתב שנשלח למבקר המדינה בו כתב ישי כי ביקש להעביר את שירות הכבאות למשרד הביטחון או למשרד לביטחון הפנים.

בלשכת ראש הממשלה אמרו עם תחילת האירועים בכרמל כי נתניהו היה מודע לבעיה בשירות הכבאות. לראיה, הציגו בלשכה את ההחלה מיולי האחרון להעביר 100 מיליון שקלים לשירות הכבאות. אולם למעשה מדובר רק ב-40 מיליון שקל - והשאר מתקציב משרד הפנים והרשויות המקומיות.

 

עם כל אלה יצטרכו כנראה בכירי הממשלה להתמודד לכשתקום ועדת חקירה, במידה ותקום. אולם לפני כן יהיה עליהם להתמודד עם מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס. מטיוטת דוח מבקר המדינה בנושא שעתיד להתפרסם בקרוב נכתב: "התמשכות הטיפול של שר הפנים, אלי ישי, במשולב עם משרדי האוצר והביטחון, והעובדה שלא עלה בידם לקדם את הנושא לכדי פתרונות מעשיים ותוכניות משולבות היא בגדר כשל שמשמעותו הפקרת האוכלוסייה האזרחית בחירום".