BETA

01.10.2015

12:13

עודכן:

אוהבים נקניקיות? צריכת הבשר המעובד בישראל בירידה

בחודש נובמבר ירדה צריכת הנקניקיות בישראל ביותר מ-40 אחוז, ומפעלי הבשר מצמצים ימי עבודה ושעות פעילות. מה זה אומר לגבינו?

בעקבות המחקרים על הנזק שבצריכת בשר מעובד, ירדה בחודש נובמבר צריכתו בישראל, וצריכת הנקניקיות ירדה ביותר מ-40 אחוז. מפעלי הבשר מצמצים שעות פעילות או עוברים לארבעה ימי עבודה.

 

האם מדובר בגל שיחלוף? האם מדובר בשינוי מגמה שרק ילך ויתחזק?