הבעל ברח לחו"ל? יש לך מה לעשות!, shutterstock

הגרוש נמלט לחו"ל ואינו משלם מזונות ילדים? יש פתרונות

פנייה לביטוח לאומי, פתיחת תיק הוצאה לפועל או דרישה מסבא וסבתא שישלמו מזונות – כל הפתרונות המשפטיים למקרה שהגרוש ברח לחו"ל והפסיק לשלם מזונות

 ד' הייתה נשואה לב'  במשך 15 שנים ולהם שלושה ילדים: 5, 7, 10. עם פרידתם חתמו ד' וב' על הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין במסגרתו, התחייב ב' לשלם לד' 5,000 ש"ח מידי חודש למזונות שלושת ילדיהם ומחצית מכל הוצאות החינוך והבריאות שלהם. במועד אישור ההסכם כשהכל עבר חלק וללא מלחמות מיותרות, לא יכולה היתה ד' לחלום על אשר עתיד להיגרם לה.

מספר חודשים לאחר חתימת ההסכם החל ב' לאחר בתשלומים או פשוט לדלג עליהם. שנה לאחר מכן חדל מלהגיע לקחת את הקטינים למפגשים ונעלם – בדיעבד הסתבר כי נמלט לחו"ל שם התחיל בחיים חדשים הרחק מילדיו ולמעשה סגר פרק א' בחייו מבלי להביט על הנזק האדיר שהותיר אחריו. חמור מכך, הוא חדל מלהעביר כספים למזונות הילדים והוצאותיהם כשהוא מפר את הסכם הגירושין שעליו חתם רק שנה וחצי קודם לכן עם ד'.  

למרבה התדהמה, ישנם לא מעט אבות אשר מתחמקים מתשלום המזונות שנפסקו להם וחלקם כמו במקרה של ד' נעלמים ונמלטים לחו"ל  ואולם ד' כמו אמהות רבות, צריכה להמשיך ולגדל את הילדים ולדאוג לצורכיהם ונמצאת בפרשת דרכים באשר לאלו פתרונות עומדים בפניה כדי לזון את ילדיה.  

מהם הפתרונות העומדים בפני ד' שבעלה נמלט לחו"ל?

האמנה לגביית המזונות:

מדינת ישראל כמו מדינות נוספות ורבות, חתומה על אמנה לגביית מזונות. לשם כך, הוקמה מחלקה שלמה בלשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים שכל תפקידה הוא לגבות מזונות מחייבים אשר נמלטו לחו"ל עבור ילדיהם שנותרו בארץ תוך שיתוף פעולה עם מדינות אחרות וניסיונות לאתרם. הדבר הטוב ביותר ביחידה הזו הוא כי השירות ניתן לנשים אלו בלא תשלום, למעט אגרה סמלית שמשולמת לטובת הסיוע המשפטי בגין עבודתו.  

פתיחת תיק הוצאה לפועל עצמאי במסלול המזונות או מסלול המזונות המקוצר:

ברחבי הארץ פזורות לשכות הוצאה לפועל בהן ניתן לפתוח תיק לגביית מזונות ילדים. במסגרת התיק מונפקת אזהרה ואולם עד אשר מבוצעת מסירתה בפועל לידי החייב (הבעל) אם בכלל, לא ניתן לנקוט בהליכים מבצעיים לגבייה.

עם זאת, אם וככל שהאישה יודעת היכן מתגורר הבעל ניתן לבקש המצאה מחוץ לתחום של האזהרה לידיו בחו"ל באמצעות חברות שילוח ומסירה שונות ומרגע זה למעשה ניתן לנקוט בהליכים שונים כנגדו - תחילה עיקולים ואח"כ הגבלות בכללן: הגבלות בבנקים, עיכוב יציאה מהארץ וכיו"ב ולבסוף מעצרים (כך בהליכי גביית מזונות להבדיל מהליך גביה כספי רגיל).

לכן, גם אם לא תצליח האישה בזמן הקרוב ביותר לגבות כספים מהבעל (כי אין לו חשבונות לעקל, אין לו נכסים לעקל והגבלות אינן מפריעות לו היות ונמלט לחו"ל), בינתיים סכום החוב שעליו נפתח תיק ההוצאה לפועל צובר הפרשי הצמדה וריבית וככל שיחליט בעתיד הבעל לבקר בישראל הוא ידרש לפרוע את חובו בטרם יבוטלו הליכים אלו.

 אולם, ממילא ברור כי פתרון זה איננו אידאלי לאישה שמן הסתם זקוקה למזונות השוטפים החודשיים – חודש בחודשו - כדי לכלכל את ילדיה ונעדרת קרקע כלכלית תומכת מסוג אחר עת הבעל ברח. לעניין זה חשוב לציין כי קיימת מחלקה של מסלול מזונות מקוצר בכל לשכת הוצאה לפועל בה נשים שבוחרות שלא להיות מיוצגות בידי עו"ד או לנהל הליך בעצמן, יכולות להסתייע דרך קבע בנציגי הלשכה אשר מנהלים למעשה את התיק עבורן.        

   

פנייה לקבלת דמי המזונות מאת המוסד לביטוח לאומי:

כשאב נוקט בתחבולות להתחמקות מתשלום מזונות, נמלט לחו"ל וכיו"ב – עומדת בפני האם אפשרות של פנייה אל המוסד לביטוח לאומי לקבלת תשלומי המזונות מהם כשלמעשה בפתרון שכזה המוסד לביטוח לאומי הוא שירדוף אח"כ אחר הבעל בהליכי הוצאה לפועל לגביית המגיע לו חזרה. קבלת המזונות מותנית בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי יחד עם פסק הדין בסניף המזונות שאליו שייכת האישה ובצירוף מסמכים הדרושים.

ואולם לצערי, פתרון זה איננו תמיד אידאלי ממספר סיבות:      
מאחר ולא בכל מקרה תהיה האם זכאית לקבל את דמי המזונות מהמוסד לביטוח לאומי ויהיה עליה לעמוד בתנאים שנקבעו בנהלי המל"ל שעניינם: מבחן הכנסתה. כלומר, אם השכר של האם הינו גבוה מהסכום שנקבע בתקנות המל"ל – האם לא תהיה זכאית לקבל מהם מזונות ילדים בהתאם לפסק הדין. האבסורד הוא שאם שאיננה עובדת תהיה זכאית להליך שכזה ואילו אם שמרוויחה למשל 7,000 ₪ כמו ד' לא זכאית לקבל מהם מזונות ולמעשה בעניין זה מוצאת עצמה בפני שוקת שבורה.   

סכום המזונות שתקבל אם שנמצאה זכאית לקבל דמי מזונות מהמל"ל, איננו בהכרח הסכום המלא שנקבע בפסק הדין ואשר אותו על האב לשלם והוא מוגבל לתקרה שנקבעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי, ולמעשה בגין היתרה תאלץ האם לפתוח תיק הוצאה לפועל נוסף בעצמה.

תשלום המזונות כשניתן, ניתן ככלל רק מיום הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי ולא ניתן לקבל במרבית המקרים תשלום רטרואקטיבי למן היום בו חדל הגרוש מלשלם אף אם נצטבר חוב ניכר.

בהתאם ולאימהות שנמצאות זכאיות לפנות למל"ל אני ממליצה לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל את אשר ניתן לקבל משם ואת היתרה (הן בגין חוב העבר והן בגין המזונות השוטפים) לגבות באמצעות תיק הוצאה לפועל שתפתחנה. התיק כמו כל תיק הוצאה לפועל יצבור הפרשי הצמדה וריבית מיום פתיחתו ולימים אם ולכשיגיע הבעל לישראל או יבקר בה – הוא ידרש לשלם את חובו על מנת שיבטלו את ההגבלות דוגמת עיכוב יציאה מהארץ שיעיקו עליו.  


 

הגשת תביעת מזונות כנגד הוריו של הגרוש:

הדין בישראל מקים חבות לכל הורה לדאוג לילדיו בשרו ודמו וכאשר אין בכוחם לעשות כן, האחריות עוברת אל בני המשפחה המורחבת ובראשה, הסבים. חובתם של בני המשפחה המורחבת לזון את קרובי משפחתם מעוגנת בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), בסעיפים 4-5. החוק מדרג את קרובי המשפחה לפי מידת המחויבות שלהם לדאוג לילדים, כאשר בראש הרשימה ניצבים ההורים ואחריהם, הסבים. העיקרון שעליו מבוססת מחויבות זאת הוא שנטל קיומם ופרנסתם של הקטינים צריכה להיות באחריות הוריהם ואם אין בכוחם לעמוד באחריות זו או שנמלטו ואינם - הנטל יוטל קודם כל על כתפי המשפחה המורחבת ורק אם אין ברירה יעבור לידי החברה בכללותה.

במסגרת מקרים אלו נכללים מצבים בהם הבעל נמלט לחו"ל ולא ידוע מקום המצאו, מצבים בהם הבעל סובל מנכות פיזית או נפשית המגבילה באופן משמעותי את כושר השתכרותו וכיו"ב.

זאת ועוד, בהתאם לחוק - סבים יחויבו בתשלום מזונות לנכדיהם, רק בהינתן שלושה תנאים מצטברים:

  1. לסבים יש יכולת כלכלית לשלם את המזונות לאחר שמילאו את כל צרכיהם שלהם.
  2. ההורה המשמורן אינו יכול גם לאחר שעשה מאמצים לספק את מזונות ילדיו בעזרת עבודה או פדיון רכוש ונכסים.
  3. ההורה המשמורן אינו יכול גם לאחר שעשה מאמצים לקבל את דמי המזונות מבני משפחה שקודמים לסבים בדירוג (קרי: מההורה השני).

כתבה זו איננה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ואיננה מהווה המלצה לעשות או להימנע מפעולה משפטית.

הכותבת הינה שרון איינהורן אפרתי - עו"ד, נוטריון ומגשרת ובעלים של משרד בוטיק ברעננה