סלקום, בוצ'צ'ו

מגבירים מהירות באינטרנט: סלקום תפרוס סיבים של חברת החשמל

קבוצת סלקום חתמה על מזכר הבנות לרכישת מיזם הסיבים IBC עם חברת החשמל, דבר שיקנה לה זכות בלעדית לפריסת סיבית אופטיים על תשתיות חברת החשמל

הבוקר החלה מהפכת האינטרנט המהיר בישראל. קבוצת סלקום חתמה על מזכר הבנות לרכישת מיזם הסיבים IBC עם חברת החשמל. מיזם הסיבים יביא ללקוחות אינטרנט במהירות של עד 1 ג׳יגה ויצעיד את ישראל אל קדמת הטכנולוגיה.

סלקום הודיעה היום כי בעקבות דיווחיה הקודמים של החברה בדבר השקעה אפשרית בחברת IBC, חתמו החברה, IBC, חברת החשמל ושאר בעלי המניות ובעלי חוב עיקריים של IBC ועל מזכר הבנות, להשקעה של החברה ב - IBC. רשיונות IBC מקנים לה זכות בלעדית לפרוס סיבים אופטיים על תשתית חברת החשמל.

ניר שטרן, מנכ"ל סלקום ציין: "השקעת סלקום ב- IBC תאפשר את המשך פעילותה ואפשרות להציע בשלב ראשון שירותי אינטרנט על גבי סיב ל 150,000 משקי בית הנמצאים באיזורי הפריסה הנוכחיים של IBC. היעד שלנו לפריסת סיבים של סלקום ו-IBC  הינו להגיע למעל 500,000 משקי בית בתוך 3 שנים, לכ-900,000 ו-1,200,000 משקי בית אחרי 5 שנים ו-10 שנים, בהתאמה".

 
 
 

מזכר ההבנות מפרט את עקרונות העסקה המתוכננת ובנוסף לתנאים סטנדרטיים ומקובלים, כולל גם את התנאים הבאים:

• העסקה: עבור סכום כולל של כ 100 - מיליון ₪ ("התמורה"),  סלקום (בעצמה או עם קבוצת משקיעים שהיא עשויה לארגן) תהיה הבעלים של 70% מהון המניות המונפק והנפרע של IBC ו- 30% הנותרים מהון המניות המונפק והנפרע של IBC יהיו בבעלות חברת החשמל. התמורה תשמש לסילוק ככלל של כל חובות IBC.

• העסקה מותנית בהתקשרות בהסכם סופי ומסמכים נוספים (לרבות הסכם מעודכן של IBC עם חברת חשמל והסכם IRU בשירותי פס רחב בין סלקום לבין IBC) (ביחד "ההסכם") תוך פרק זמן מסוים מחתימת מזכר ההבנות.

• מזכר ההבנות כולל גם תנאים מתלים מסוימים להשלמת העסקה, לרבות אישורים רגולטוריים (לרבות לעניין שינוי התחייבויות הפריסה של IBC) והסדרי מס.

עמי אראל, יפתח רון-טל, עופר בלוך, ניר שטרן ודורון כהן

עמי אראל, יפתח רון-טל, עופר בלוך, ניר שטרן ודורון כהן(סיון פרג')

 

עומדים מימין: יו״ר קב׳ סלקום עמי אראל ויו״ר דירקטוריון חברת החשמל האלוף במיל. יפתח רון-טל

יושבים מימין: מנכ״ל חברת החשמל, עופר בלוך; מנכ״ל קב׳ סלקום, ניר שטרן; יו״ר דירקטוריון חברת IBC, דורון כהן

תנאי ההסכם כפופים למשא ומתן נוסף בין הצדדים ולאישור דירקטוריון סלקום. אם ייחתם ההסכם, ביצוע העסקה יהיה כפוף לתנאים המתלים האמורים, לרבות אישורים רגולטוריים. אין כל ודאות כי הצדדים יתקשרו בהסכם, או כי הסכם כזה יאושר ויבוצע, לרבות לעניין עיתויו ותנאיו.

ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת סלקום, הוסיף: "לאחר שהבאנו לאזרחי ישראל את בשורת "הטלויזיה החדשה" במחיר שווה לכל נפש וחוללנו תחרות בשוק זה, אנחנו שואפים להיות גם קטר התחרות של עולם הסיבים שיצעיד את ישראל לעידן טכנולוגי חדש. ההשקעה שלנו בסיבים אופטיים באפיקים שונים, מספקת לנו את האמצעים לחיסכון משמעותי בסכומים המשולמים עבור שימוש בתשתית האינטרנט לבזק, ולהציע מוצרים ושירותים נוספים. 

"ל- IBC יש מספר יתרונות בהקשר זה, כולל מבנה עלויות מאוד אטרקטיבי לפריסת סיבים אופטיים באזורים של תשתיות חשמל עיליות (כ -60% מהבניינים בישראל) ובשכונות חדשות. פריסת תשתיות סיבים אופטיים באמצעות עובדי חברת החשמל שהינם כוח אדם מקצועי ואיכותי לצד כח האדם המקצועי והאיכותי ב-IBC, יאפשרו לה לספק שירותי תשתית אינטרנט של עד 1 ג'יגה בייט לשנייה למפעילים,  בדרך של שירות סיטונאי ו/ או זכויות שימוש לטווח ארוך (IRU)".

עופר בלוך, עמי אראל, יפתח רון-טל, ניר שטרן ודורון כהן

עופר בלוך, עמי אראל, יפתח רון-טל, ניר שטרן ודורון כהן(סיון פרג')

 

בתמונה: מנכ״ל חברת החשמל, עופר בלוך; יו״ר קב׳ סלקום, עמי אראל; יו״ר דירקטוריון, חברת החשמל האלוף במיל' יפתח רון-טל; מנכ״ל קב׳ סלקום, ניר שטרן; יו״ר דירקטוריון חברת IBC , דורון כהן.