10tv, 10tv

המאבק על לימודי האזרחות: האם השר מערבב פוליטיקה בחינוך?

השבוע פוטר המפקח על לימודי האזרחות במשרד החינוך. המהלך עורר בחודשים האחרונים מלחמת חורמה בין המורים למשרד והעלה את השאלה: האם ועד כמה מתערבים הפוליטיקאים בקביעת התכנים? "אני עוקב אחרי מערכת החינוך הרבה שנים", אומר פרופ' קרמניצר. "אף פעם לא היה דבר שדומה בעוצמה שלו למהלכים שעושה שר החינוך עכשיו"

  • פורסם ב:
  • 18/08/2012 23:29
  • |
  • עודכן ב:
  • 18/08/2012 23:45
  • |
  • כתבים:
  • אריק וייס

(14:50 דקות)

כבר קרוב לשנה שמורי האזרחות של הילדים שלכם מנהלים מאבק שכמותו מערכת החינוך לא חוותה הרבה זמן. מה לא היה שם? השמצות, הדלפות, הפגנות ועצומות אבל בצד השני אף אחד לא הקשיב. השבוע הם החליטו פשוט לתפוס את השר שלהם בכנסת.

 

ישיבת ועדת החינוך לקראת שנת הלימודים הקרובה הייתה אמורה להיות מנומנמת. קצת על ההישגים, קצת על הנהלים והרבה הבטחות לעתיד ורוד יותר. אלא שלמורי האזרחות היו תכניות אחרות. כל המהומה הזאת פרצה בגלל פיטוריו של אדר כהן, המפקח על לימודי האזרחות במשרד החינוך.

 

מאות מורי האזרחות טוענים כי כהן פוטר על רקע פוליטי וכי ששר החינוך כופה את האידיאולוגיה שלו על המערכת. מנגד טוענים במשרד החינוך, כי מדובר בעובד לא מקצועי שעבר עבירת משמעת, וכי תחת אחריותו יצא ספר עמוס שגיאות. בין שתי הטענות האלה מתקיימת כבר כמעט שנה מלחמת חורמה.

 

"אני עוקב אחרי מערכת החינוך הרבה שנים, וזה נכון ששרי חינוך לדורותיהם מנסים להשפיע, בין היתר על ידי איוש בתפקידים שונים של המערכת", אומר פרופסור מרדכי קרמניצר, שבשנת 1996 חיבר דוח על הרפורמה בלימודי האזרחות. "אבל אף פעם לא היה  דבר שדומה בעוצמה שלו, באינטנסיביות שלו, בחריפות שלו למהלכים שעושה שר החינוך עכשיו".

"כל המינויים מונו בהליכים מקצועיים"

יועצת התקשורת של שר החינוך  מוסרת בתגובה כי "הטענות כנגד מינויים מסוימים המוזכרות בכתבה הינן מופרכות וחסרות יסוד. כל המינויים המוזכרים מונו בהליכים מקצועיים וענייניים על פי כישוריהם ובהליכי מכרז כדין".

 

"בתקופת כהונת שר החינוך הנוכחי מונו לתפקידים בכירים אנשים בעלי השקפות שונות ומגוונות, כולם על יסוד כישוריהם ויכולותיהם", היא מוסיפה. "הקו העולה מהשאלות, כאילו אנשים בעלי דעות שאינן שמאלניות במובהק, פסולים למינוי או לכהונה בתפקיד ממלכתי כלשהו, הינו קו טיעון מגוחך ואנטי דמוקרטי".

 

"התוכנית 'ביקורים בארץ האבות' גובשה על ידי גורמי המקצוע במשרד, ומתבצעת בהנחיית מדריכי שלח של משרד החינוך. השר הבהיר בפירוט את עמדתו בנושא מתן הקביעות למפקח על לימודי האזרחות בוועדת החינוך של הכנסת, בנוכחות מצלמות ערוץ 10".