,

אושר בכנסת: מערך שידורי הטלוויזיה בחינם יורחב ל-18 ערוצים

הכנסת אישרה להרחיב את מערך עידן פלוס מחמישה ערוצים ל-18. לפי ההחלטה, יתווספו 6-7 ערוצי טלוויזיה נוספים, 4-5 ערוצים בטכנולוגית HD וכ-24 תחנות רדיו. גם הטלוויזיה החינוכית תועלה למערך השידורים הדיגיטליים. השידורים ניתנים בחינם באמצעות מכשיר ייעודי ששוויו מאות שקלים

הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להרחיב את מערך שידורי הטלוויזיה בחינם מחמישה ערוצים ל-18. לפי הצעת החוק, מערך השידורים הדיגיטליים ה-DTT (עידן פלוס) יורחב כך שבעבור השקעה חד פעמית של כמה מאות שקלים, יוכל הציבור הרחב ליהנות מערך שידורים רחב.

הצעת החוק הפצת שידורים שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות נידונה בוועדת הכלכלה ואושרה סופית לאחר ששר האוצר, יובל שטייניץ, הסיר את הסתייגויותיו. היא קובעת הסדרים לעניין מערך השידור הדיגיטלי הקרקעי. בין היתר, יורחב המערך כך שיאפשר להפיץ באמצעותו שידורי טלוויזיה נוספים על אלה המופצים כיום, לרבות שידורים בטכנולוגית HD ושידורי רדיו.

 

כיום כולל המערך את הערוצים הבאים: 1, 2, 10, 33 וערוץ הכנסת. בעקבות אישור הכנסת הוא יתווספו שישה עד שבעה ערוצי שידור רגילים, ארבעה עד חמישה ערוצי HD וכ-24 תחנות רדיו. עוד הובהר כי גוף שירצה להפיץ את שידוריו באמצעות מערך עידן פלוס יצטרך לשלם סכום שיקבעו שרי התקשורת והאוצר, בהתייעצות עם הגורם שיפעיל את המערך.

הוועדה דנה גם בסוגיית העלאת ערוץ הטלוויזיה החינוכית למערך, והחליטה לאשר את העלאת החינוכית כאשר סוגיית התכנים בערוץ תידון במועד מאוחר יותר. לפי ההצעה המקורית, העלאת הערוץ הייתה מותנית בכך ששר החינוך יודיע כי יותר מ-51% מהתכנים יהיו לימודיים או חינוכיים לילדים ולנוער. כעת יועלה הערוץ ובעתיד יוחלט ייקבע המנגנון שיפקח על התכנים.

 

עוד נקבע כי הבעלות על המערך והפעלתו יועברו מהרשות השנייה לגוף ממשלתי או ציבורי אחר, כפי שיורו שר התקשורת ושר האוצר באישור הממשלה. יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה-הכהן: "ההצעה טומנת בחובה בשורה משמעותית לציבור. זהו חוק חדשני שהוא בשורה צרכנית תקשורתית וחברתית".