,

מזוז: ממשלת המעבר רשאית לקיים מו"מ מדיני

"לא קיימת בחוק היסוד או בנוהג חוקתי הגבלה פורמאלית על סמכותה של ממשלת מעבר" • כך כותב היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז לחברת הכנסת לימור לבנת בהסתמכו על קביעה של בג"ץ משנת 2001 • לבנת ביקשה מהיועץ להורות לראש הממשלה להימנע מקיום משא ומתן מדיני עד לבחירות • במכתבו כתב מזוז כי לאור הדברים הללו הוא אינו מוצא צורך להתערב • לבנת בתגובה: אעתור לבג"ץ

היועץ המשפטי לממשלה השיב היום למכתבה של חברת הכנסת לימור לבנת שביקשה ממנו להורות לראש הממשלה להימנע מקיום משא ומתן מדיני עד לבחירות. במכתב התשובה שלו הפנה מזוז את לבנת לפסקית בג"ץ משנת 2001 שקבעה כי אין מניעה בחוק ממשלת מעבר לנהל מו"מ שכזה.

מזוז מתייחס לבג"ץ וויס משנת שעסק בדרישה דומה וכותב: "בית המשפט קבע שם, כי לא קיימת בחוק היסוד או בנוהג חוקתי הגבלה פורמאלית על סמכותה של ממשלת מעבר, וכי המשפט החוקתי בישראל אינו מכיר בדוקטרינה מיוחדת לפיה סמכויותיה של ממשלת מעבר מצטמצמות ל'פעולות שוטפות' בלבד.

יחד עם זאת מזכיר מזוז כי ראש הממשלה והשרים בממשלת מעבר מצופים לנהוג באיפוקי: "בית המשפט קבע כי הממשלה והשרים בממשלת מעבר וערב בחירות מחויבים לנהוג 'באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת' בהפעלת סמכויותיהם לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות לפעול בהם בתקופת המעבר"

"הדברים שנקבעו בפסק הדין בעניין וייס חלים אף בענייננו, ועל כן איני רואה מקום להתערבותי...אין באמור, כמובן, כדי לגרוע מהחובה להביא הסכמים מדיניים בעלי חשיבות לאישורן של הממשלה והכנסת", מסיים מזוז את מכתבו, שנשלח אל לבנת עם העתק לראש הממשלה אהוד אולמרט.

כזכור בשבוע שעבר פרסומים באשר לכוונתו של ראש הממשלה להמשיך לפעול בערוץ הסורי עד תום כהונתו עוררו זעם בליכוד. במכתב ששלחה לבנת למזוז לפני ארבעה ימים היא טענה כי אין ממשלת מעבר רשאית לעסוק בנושאים מדיניים כמו ירושלים ורמת הגולן.

"היועץ התחמק מקביעה ברורה"

ח"כ לימור לבנתהגיבה להחלטת מזוז ואמרה ואמרה כי תעתור לבג"צ: "מאחר ולצערי היועץ המשפטי לממשלה התחמק מקביעה חדה וברורה אשר אוסרת על ממשלת מעבר ערב בחירות לנהל משא ומתן שעלול לכבול את ידי הממשלה הבאה, לא נותר לי אלא לעתור לבג"צ. שופטי בית המשפט העליון הכריעו לאחרונה נגד מינוי שופטים חדשים בתקופת ממשלת מעבר ועל כן קשה לי להאמין שיוכלו לאשר קיום משא ומתן מדיני החורג מפעולה שוטפת של ממשלת מעבר בעת הזאת".