10tv, 10tv

מדוע לא מזהירים צרכנים מפני קניית חומר הדברה שנאסר לשימוש?

בעונת הקיץ אנו מגלים לעיתים לא מעט חרקים, שצצים להם בבית או בחצר. חלקנו משתמשים בחומרי הדברה על מנת להרחיק את הגעתם או בשביל להמיתם. אם כך, מדוע תרסיסים להדברה ביתית, המכילים חומר רעיל שנאסר לייצור בישראל – עדיין נמכרים ברשתות השיווק? • תחקיר מוסף "ברקוד"

 

 

מדוע תרסיסים להדברה ביתית, המכילים חומר רעיל שנאסר לייצור בישראל, נמצאים בביתנו?


מדינת ישראל באיחור ביחס למדינות מערביות אחרות, החליטה לאסור ייצור תרסיסי הדברה ביתיים המכילים חומר רעיל בשם פרופוקסור.

 

ליצרנים ניתנו זמן התסגלות, של כשנתיים לפתח תרכובות חדשות. אלא שרשתות השיווק לא קיבלו הנחייה להפסיק למכור את המוצרים שיושבים אצלם על המדפים ובמחסנים - במשרד הבריאות חשבו שיש ליידע ולהזהיר את הציבור. אבל הציבור בכלל לא קיבל אזהרה.


>> לכתבות נוספות בחדשות 10

חקירת פרשת הצוללות: בין הנחקרים - המשנה לראש המל"ל לשעבר

קרטל המשלחות לפולין: נשקלת העמדה לדין של 14 חשודים

מטה גבאי: הניסיונות לפגוע באתר המפלגה נועדו להזיק לסיכוייו להיבחר

 

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "במקרה של הפרופוקסור החליטה הוועדה הבינמשרדית, להוציא באופן הדרגתי את התכשיר משימוש ביתי, וכי אין צורך בהורדתו מהמדפים באופן מיידי שכן רמת המסוכנות שלו אינה גבוהה. ואכן כיום התכשיר אסור לשימוש ביתי ואף למדבירים. בוועדה הבין-משרדית חברים נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, וכמשקיפים נציגי משרדי החקלאות והכלכלה".

 

בעניין ההדברה הירוקה הם מבהירים כי פרסום תחת הכותרת "הדברה ירוקה" עלול להטעות את הציבור. עם זאת, הם בוחנים חלופות ליצירת קריטריונים עבור תכשירי הדברה בעלי רעילות נמוכה ועבור שירות הדברה משולבת, באופן שישרת את הציבור ולא ייצור הטעיה.