10tv, 10tv

כך מנסה פושט רגל לשווק דירות במחיר למשתכן

יצחק חלה בן משה, קבלן לשעבר, מנסה לשווק דירות בפרויקט הדגל של משרד האוצר. בפרויקטים המשווקים הוא עדיין לא זכה בקרקע ובהיתרי הבנייה, אבל כבר דורש מהקונים מאות אלפי שקלים

  • פורסם ב:
  • 06/03/2017 00:40
  • |
  • עודכן ב:
  • 06/03/2017 00:40
  • |
  • כתבים:
  • ליאור קינן

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר: "החברה והקבלן המתוארים אינם מוכרים לנו וודאי שלא הוכרזו כזוכים. הפנייה הועברה ליועץ המשפטי כדי לבדוק אם בהתנהלות המתוארת יש משום עבירות על חוק המכר דירות ומהו הטיפול הנדרש".

 

ממשרד האוצר נמסר: "נדגיש כי אין קשר בין המשרד והגורמים הממשלתיים הרלוונטיים לבין הקבלן שהוצג בכתבה".

 

יצחק חלה בן משה לא העביר את תגובתו עד לרגע זה.