החוק שיאריך את התורים בבתי החולים ויפגע בחולים במחלות קשות

מחר בוועדת הכספים ידונו בחוק ה"קאפ", חוק ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים על התקציב שיוקצה להן. בתי החולים שנמצאים בגירעונות קשים ייפגעו מהשינויים האלה, וגם קופות החולים צפויות להיפגע. גורמי בריאות מזהירים מפני פגיעה משמעותית בחולים במחלות קשות והתארכות בתורים בבתי החולים