צוות הטיפול בנושא גז ידון במשבר - בנוכחות חלקית של רשות ההגבלים והאוצר

הצוות לקידום מתווה הפשרה מול תשובה צפוי להתכנס בעקבות בקשת ראש הממשלה נתניהו להאיץ את הטיפול בנושא. בפגישה לא ישתתפו נציגי הרשות להגבלים עסקיים. את משרד האוצר ייצגו הפקידים בלבד